Издавање дупликата Уверења о положеном испиту за јавног бележника

Корисници услуге:  На захтев лица која су претходно положила испит за јавног бележника

Служба: Одељење за правосудне професије  

Начин подношења захтева/молбе: Слободна форма, прилог (фотокопија личне карте)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 920,00 динара (Републичка административна такса)

Пример уплатнице можете преузети на следећој страници.

Правни оквир: Закон о јавном бележништву, Правилник о јавнобележничком испиту

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)