Одељење за управљање одузетом имовином

Одељење за управљање одузетом имовином обавља послове који се односе на:

-          управљање привремено и трајно одузетом имовином;

-          спровођење поступка одређивања повереника за управљање привредним субјектом;

-          спровођење поступка продаје одузете имовине;

-          припремање одлуке о уништењу одузете имовине;

-          координацију поступка јавног надметања;

-          обуку државних службеника и носилаца правосудних функција у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног дела и друге послове из делокруга Одељења

У Одељењу за управљање одузетом имовином образују се следеће уже унутрашње јединице: Група за управљање привремено одузетом имовином и Група за управљање трајно одузетом имовином.