Резултати одржаних испита

Упозорење повереника за информације од јавног значаја

Повереник за информације од јавног значаја у поступку надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности од стране Министарства правде и државне управе, донео је Упозорење на неправилности у спровођењу и извршавању Закона приликом обраде података о личности 1.257 кандидата који су полагали правосудни испит у 2013. години, те утврдио обавезу Министарства да отклони утврђене неправилности.

Можете преузети текст упозорења са образложењем.

Упозорење повереника Величина: 0.47 MB