Испитни рокови

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља (фебруар 2024. година)

Оглас Величина: 0.02 MB
Образац пријаве Величина: 0.01 MB
Изјава о сагласности Величина: 0.01 MB

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља (10.10.2023.)

Оглас Величина: 0.02 MB
Образац пријаве Величина: 0.01 MB
Изјава о сагласности Величина: 0.01 MB

ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА (13.02.2023.)

Оглас Величина: 0.02 MB
Образац пријаве Величина: 0.01 MB

ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА (октобар 2021)

На основу члана 472. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16- аутентично тумачење, 113/17- аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 8. Правилника о испиту за јавног извршитеља („Службени гласник РС“, бр. 58/16), Министарство правде објављује оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља.

  

Текст огласа Величина: 0.04 MB

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља (март 2020)

Оглас Величина: 0.02 MB

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља (октобар 2019. година)

На основу члана 472. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 – aутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење, 54/19 – аутентично тумачење) и члана 8. Правилника о испиту за јавног извршитеља („Службени гласник РС“, бр. 58/16), Министарство правде објављује оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља.Можете преузети текст огласа. 

Оглас Величина: 0.22 MB

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља

Писмени део испита одржаће се у просторијама Правног факултета Универзитета у Београду, у амфитеатру V, дана 24. марта 2019. године са почетком у 10.00 часова.

Оглас Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.02 MB

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 10. септембра 2018. године са почетком у 10 часова.О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се на интернет страници Министарства правде сви кандидати који су положили писмени део испита.

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља – септембар 2018. Величина: 0.04 MB
Образац пријаве испита за јавног извршитеља Величина: 0.04 MB

Распоред полагања усменог дела испита за новембарски испитни рок 2015. године

Први испитни одбор Величина: 0.05 MB
Други испитни одбор Величина: 0.05 MB

Новембарски испитни рок 2015. године

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 29. новембра 2015. године са почетком у 10 часова.

 

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се на интернет страници Министарства правде сви кандидати који су положили писмени део испита.

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља - новембар 2015. Величина: 0.03 MB
Образац за пријаву Величина: 0.04 MB

Децембарски испитни рок 2014. године

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду дана 13. децембра 2014. године са почетком у 10 часова.

Датум, време и место одржавања усменог дела испита биће накнадно објављени.

Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља - децембар 2014. Величина: 0.03 MB
Пријава за испит за извршитеља Величина: 0.04 MB