Списак чланова Испитне комисије за спровођење јавнобележничког испита

Прва испитна комисија за јавнобележнички испит:

Председник: Снежана Марковић, председник Уставног суда;

Чланови:

1) Маријана Николић Милосављевић, судија Вишег суда у Београду;

2) проф.др. Дејан Ђурђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и директор Републичког секретаријата за законодавство;

3) Јелена Деретић, помоћник министра правде;

4) Ивана Грабеж, јавни бележник;         

Друга испитна комисија за јавнобележнички испит:        

Председник: Весна Миљуш, судија Апелационог суда у Београду 

Чланови:

1) проф.др. Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, у пензији;

2) Дејан Царевић, директор Управе за извршење кривичних санкција;

3) Саша Гегић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом;

4) Горан Андрић, јавни бележник;