Европски правосудни системи - ефикасност и квалитет рада правосуђа

СЕПЕЖ сваке друге године објављује извештај „Европски правосудни системи - ефикасност и квалитет правосуђа“ који садржи детаљна поређења европских правосудних система са циљем да креаторима јавних политика, законодавцима и правним стручњацима стави на располагање практичан и целовит инструмент који ће им омогућити боље разумевање функционисања система правосуђа у Европи са циљем унапређења њихове ефикасности и квалитета.

Примењена методологија, заједно са значајним доприносом и подршком држава чланица Савета Европе, омогућава израду прегледа правосудних система 47 европских држава, који са сваким новим издањем постаје све детаљнији. Број обухваћених тема и држава чине овај извештај јединственим.

Квалитет расположивих података омогућава израду и анализу неколико статистичких серија које су осмишљене на начин да мере главне тенденције у Европи у области развоја правосудних система и реформских процеса. Ослањајући се на ове податке, СЕПЕЖ предлаже конкретна решења за оцену и побољшање квалитета и ефикасности правосуђа у Европи.

СЕПЕЖ позива креаторе јавних политика и истраживаче да користе извештај и да у Европи покрећу дебате и реформе, на чију неопходност стално подсећа судска пракса Европског суда за људска права.

Извештај CEPEJ-а „Европски правосудни системи – ефикасност и квалитет правосуђа - Издање 2016"

Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа („CEPEJ“) 
Европски правосудни системи – ефикасност и квалитет правосуђа - Издање 2016" је објављен 6. октобра 2016. године, заједно са „CEPEJ-STAT“, новом интерактивном базом података и „правосудном мапом Европе“. Овогодишњи извештај је такође допуњен посебним, тематским извештајем о коришћењу нових информационих технологија у правосуђу, због препознавања значаја ове области за унапређење рада правосуђа.

Извештај представља главне уочене тенденције и пружа детаљну слику о раду правосудних система 45 држава чланица Савета Европе и једне чланице посматрача CEPEJ-а, на основу података из 2014. године: о њиховим буџетима, системима правне помоћи, броју и положају судија, јавних тужилаца и запослених у правосуђу, адвоката, мрежама правосуђа и правосудној статистици тј. резултатима рада судова и јавних тужилаштава Европе.

Извештај CEPEJ о европским правосудним системима – Евалуациони циклус 2014-2016. године је доступан на следећој страници, на којој такође можете приступити интерактивној бази података „CEPEJ-STAT“:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp

Можете преузети презентацију на српском и енглеском језику о главним закључцима и препорукама из Евалуационог циклуса 2014-2016. године.

PDF DOKUMENT – CEPEJ PREZENTACIJA UVOD Величина: 1.76 MB
CEPEJ REPORT / 2016 PRESENTATION NOTE SR Величина: 0.63 MB

Извештај „Европски правосудни системи - издање 2014 (подаци из 2012): ефикасност и квалитет рада правосуђа“

Извештај Европски правосудни системи - издање 2014 (подаци из 2012): ефикасност и квалитет рада правосуђа, израђен уз коришћење података из 2012. године можете овде преузети.

Преглед извештаја, преведен на српски језик уз подршку ГИЗ Програма за правне и правосудне реформе можете преузети овде.

Европски правосудни системи - издање 2014 (подаци из 2012): ефикасност и квалитет рада правосуђа (превод на српски језик) Величина: 2 MB

Сврха овог документа није да да синтезу обимног извештаја, већ да кроз један читаоцу близак формат истакне неке од његових елемената и подстакне га на даље истраживање. У овом прегледу, испод графикона и табела, дати су само кратки коментари, с тим да се они односе на целовити извештај који пружа детаљнији увид у неопходне методолошке елементе потребне за прецизну анализу и поређење.

Одговори које су доставиле државе чланице и Израел садрже описе њихових правосудних система и образложења која у великој мери доприносе разумевању представљених података а доступни су на веб сајту СЕПЕЖ-а. На тај начин је аутентична база података правосудних система држава чланица Савет Европе лако доступна грађанима, законодавцима, правницима, академским радницима и истраживачима.