Актуелно > Вести 13.03.2017.

Након деценије постављени нови стални судски тумачи за знаковни језик за глува лица

Министарство правде поставило је 17 сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица, што је прво постављење тих судских тумача после скоро деценију.

У Електронској евиденцији сталних судских преводилаца и тумача до сада су била регистрована 3  тумача за лица са оштећеним слухом.

Министарство правде је обавестило више судове према пребивалишту постављених тумача  о обавези позивања постављених тумача за полагање заклетве.

Након полагања заклетве министарство ће  постављене тумаче унети у Електронску евиденцију (регистар) сталних судских преводилаца и тумача, која је јавно доступна и налази се на интернет презентацији министарства.

Оглас за постављење сталних судских тумача за знаковни језик за глува лица са подручја виших судова у Републици Србије објављен је половином новембра 2016. године.