Сва лица лишена слободе из некадашњег Окружног затвора у Панчеву пресељена су у нови Казнено-поправни завод у том граду. Реч је о укупно 123 лица, међу којима је 90 осуђених, 12 прекршајно кажњених и 21 притворено лице. Међу лицима која су пресељена је и 25 осуђеника и 5 притворених лица из Одсека у Вршцу, који, такође, припада овом КПЗ.                   

Завод у Панчеву је један од најмодернијих затвора затвореног типа у Србији, са смештајним капацитетом за 500 лица лишених слободе. Завод је грађен две године, у складу са стандардима Европских затворских правила и може да се пореди са најсавременијим затворима Европске уније.

Приликом изградње овог завода испоштовани су сви међународни стандарди у погледу хуманог смештаја, адекватне здравствене заштите ЛЛС и чувања осетљивих категорија, у које спадају и лица са посебним потребама.

Вредност изградње и опремања је 23 милиона евра, од чега је Развојна банка Савета Европе кредитирала са 18 милиона, а Република Србија суфинансирала са 5 милиона евра, који се односе, пре свега, на опремање објеката.

Завод ће имати око 270 запослених, од чега је 170 новозапослених. Конкурси за попуњавање радних места у свим службама су у току.

Нови завод ће до краја године бити у потпуности оперативан.