Измена Устава један је од највећих изазова за Србију у 2019. години. Министарка правде Нела Кубуровић рекла је за РТС да очекује да ће пре марта Одбор за уставна питања припремити седницу са које ће упутити Скупштини предлог за измену Устава.

Ако то буде одобрила двотрећинска већина посланика, организоваће се јавна расправа на коју ће бити позвани сви заинтересовани, стручна и шира јавност, и они ће бити у прилици да изнесу своје ставове и мишљења", рекла је Кубуровићева.

Консултације о амандманима су трајале годину и по дана и свима је, каже министарка, било омогућено да искажу мишљење.

"Венецијанска комисија је проценила да је све у складу са препорукама и европским стандардима. Тиме се остварују наше обавезе из Акционог плана за поглавље 23, које се односи на јачање независног судства и самосталност тужилаштва, али и увођење јасних критеријума за избор носилаца правосудних функција. Повећавамо ефикасност правосуђа али и одговорност оних који поступају у тим предметима", навела је Кубуровићева.

Када су у питању критике из извештаја Европске комисије, Нела Кубуровић је рекла да очекује да ће у наредном периоду имати реалније рокове за доношење закона.

"Пример закона са којима смо каснили је закон о спречавању корупције. Министарство је током лета предало нацрт, али препорука Европске комисије је да се изврши експертиза Греко експерта, јер треба да буде у складу са Греко препорукама", рекла је Кубуровићева.

Нагласила је да је у питању закон превентивног карактера, за разлику од оних репресивних као што је закон о спречавању корупције и организованог криминала, који се од марта 2018. примењује.

"За седам месеци постигнути су добри резултати, 250 је окривљених, 150 осуђених, највише на казну затвора", истакла је министарка.

Ступиле су на снагу Измене закона о судским таксама. Тиме ће се пре свега стимулисати привредни субјекти да користе медијацију, јер су таксе у судском поступку изузетно високе.

"Желимо да покажемо предности алтернативног начина решавања спорова и да растеретимо судове нових рпедмета. Судови су оптерећи, па тражимо све механизме да тај број предмета смањимо", закључила је Кубуровићева.