Након онлајн састанка са представницима Венецијанске комисије, одржаног поводом предложених уставних промена, министарка правде Маја Поповић изјавила је да је текст уставних амандмана који је достављен Венецијанској комисији настао као резултат најширег могућег консензуса релевантних учесника у поступку, уз уважавање великог броја сугестија струке, домаће науке и стандарда Венецијанске комисије.

Истовремено, нагласила је да је предложеним решењима постигнута одговарајућа равнотежа између политике и струке, што не би било могуће без претходно спроведеног инклузивног и транспарентног процеса, који представља гаранцију остварења уставне стабилности, као сврхе  уставних амандмана.

Такође, министарка правде изјавила је да је задовољна оствареним резултатима, имајући у виду похвалу председника Комисије Ђанија Букикија, упућену свима који су учествовали у изради уставних амандмана и уставног закона за њихово спровођење.