Министарка правде Маја Поповић, директор ЈП „Пошта Србије“ Зоран Ђорђевић и председник Јавнобележничке коморе Србије Србислав Цвејић, потписали су Меморандум у просторијама Министарства правде, ради јачања постојеће сарадње и њеног проширења на област нових технологија. 

 

Министарство правде низ година предузима значајне активности на пољу аутоматизације рада правосуђа, али и правосудних професија које је су његов део у ширем смислу.


Јавно бележништво, као служба од јавног поверења, значајно унапређује правну сигурност у областима у којима се протеже надлежност носилаца ове правосудне професије. ИКТ решења којима прибегавамо суделују у великом обиму у доприносу постигнутим резултатима.

 

Водећи се тиме да ефикасно поступање јавних бележника према странкама у основи изискује несметани рад у унутрашњем сегменту функционисања јавнобележничких канцеларија, то пружамо подрушку активностима које ће Јавнобележничка комора Србије и ЈП „Пошта Србије“ спровести у погледу развоја система еНотар, чији је примарни циљ дигитализација архиве.