У сарадњи са Министарством правде, уз подршку пројекта „ЕУ уз правду“, у Руми је организована обука за запослене у надлежним државним органима у вези са унапређењем извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 – Правосуђе и основна права, ради унапређења знања и вештина потребних за ефективно праћење и извештавање о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23.

На обуци је детаљно презентовано извештавање по основу индикатора резултата, као и механизам раног упозоравања у случајевима кашњења у спровођењу активности предвиђених ревидираним АП, а сагледана су и упоредна решења земаља из региона.

Такође су изнети основни проблеми са којима се надлежне институције суочавају у процесу извештавања. Размотрена је и улога Координационог тела, као и сарадња контакт особа са члановима овог тела. Кроз низ практичних вежби, учесници су се припремили за израду предстојећег полугодишњег извештаја о спровођењу АП 23.

Пројект „ЕУ уз правду“ финансира Европска унија, како би подржала Министарство правде у спровођењу активности у оквиру Акционог плана за Поглавље 23.