Усвојена је Национална стратегијa за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године са пратећим Акционим планом.

Република Србија је своју посвећеност потреби да сви одговорни за ратне злочине буду приведени правди, доказала како кроз процесуирање учинилаца пред сопственим правосудним органима, тако и кроз сарадњу са Међународним кривичним судом за бившу Југославију и Међународним резидуалним Механизмом за кривичне судове.

Јачање владавине права један је од главних приоритета Републике Србије, а ефикасна суђења за ратне злочине, омогућавање приступа правди за жртве, расветљавање судбине несталих лица и неговање културе сећања и дијалога, неодвојиви су део владавине права и одлика демократских друштава.

Свесна чињенице да на овом путу није сама, Република Србија исказује пуну спремност на остваривању циљева постављених овом стратегијом, настави да гради партнерски однос и блиско сарађује, како са државама у региону, тако и са међународним институцијама чији је мандат блиско везан за превенцију и кажњавање ратних злочина као delicta contra juris gentium, али и заштиту и промоцију људских права и помирења, толеранције, регионалне сарадње и добросуседских односа, као предуслова трајне стабилизације и напретка читавог региона.