Министарка правде Маја Поповић учествовала је на 128. Пленарном заседњу Венецијанске комисије на којем је усвојено позитивно мишљење о Нацрту акта о промени Устава и Нацрту уставног закона за његово спровођење.

Добијањем позитивног мишљења начињен је велики напредак у испуњавању обавеза из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Правосуђе и основна права. 

Тим Министарства правде је похваљен од стране руководства и осталих чланова Венецијанске комисије на предузетим корацима уставној реформи у смислу прихватања препорука Венецијанске комисије. 

Промене Устава за које је добијено позитивно мишљење имају за циљ јачање независности судова и самосталности јавних тужилаштава што ће омогућити већу правну сигурност а самим тим Република Србија постаће привлачнија за стране инвестиције што ће имати утицај и на побољшање животног стандарда грађана. 

На заседању је учествовао и председник Народне скупштине Ивица Дачић а истој је присуствовала и председница Одбора за уставна питања и законодавство Народне скуштине Јелена Жарић Ковачевић.