У КПЗ у Нишу 101 осуђеник је прошао обуку на радионицама за стицање социјалних вештина, а програм је јединствен будући да по први пут осуђена лица која су добила сертификате као едуковани тренери преносе стечена знања другим осуђеницима.

Управа за извршење кривичних санкција годинама уназад спроводи програм психосоцијалне подршке за осуђенике и њихове пoродице, а због пандемије смо се прилагодили и организовали онлајн радионице за контролу беса и стицање пожељних и функционалних социјалних вештина у КПЗ у Нишу.

Због новонастале ситуације смо увели и видео везу осуђених лица са члановима породице путем „Скајпа“ и „Вибера“ чиме смо сачували најважнији приоритет, а то је хумани аспект извршења казне.

Циљ су нам биле посебно осетљиве категорије попут жена и малолетника, тако да је овај вид безбедне комуникације, између осталих, уведен у КПЗ за малолетнике у Ваљеву, Васпитно-поправном дому у Крушевцу, као и у КПЗ за жене у Пожаревцу, једином заводу у коме осуђенице служе затворску казну.

 

Радионице у КПЗ у Нишу се организују у сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, уз финансијску подршку немачке  организације "Хелп“.

У КПЗ у Нишу се, такође, спроводе обуке осуђених лица за дефицитарна занимања – кројаче, електроинсталатере, водоинсталатере, тесаре, керамичаре, молере, фасадере...

 

У сертифакатима се не наводи да су стечени током издржавања казне како би се избегла могућа дискриминација, а бившим осуђеницима помогло да се што лакше укључе у заједницу будући да имају знање и радно искуство у траженим пословима.