Министарка правде Маја Поповић учествовала је на on line састанку поводом текста Нацрта акта о промени Устава који је 26. октобра достављен на хитно мишљење Венецијанској комисији.

На састанку је указано да је континуирано активно учешће Венецијанске комисије у процесу промене Устава у делу о правосуђу било од кључног значаја за усклађеност Акта о промени Устава и Уставног закона за његово спровођење са европским стандардима.

То је уједно и доказ квалитетне сарадње која је успостављена са Венецијанском комисијом и коју Министарство правде жели да настави већ током следеће године приликом израде сета правосудних закона.

Тада ће стручна помоћ Венецијанске комисије бити значајнија, јер је уставна реформа само први корак у јачању независности судства и самосталности јавног тужилаштва, а праве реформе не може бити без квалитетних правосудних закона.

Исказана је спремност Министарства правде за одржавање консултација са Венецијанском комисијом током читавом процеса израде правосудних закона, јер се такав начин рада показао као најбољи на примеру израде Акта о промени Устава и Уставног закона за његово спровођење.

Представници Венецијанске комсије су још једном похвалили предложена решења у Акту о промени Устава која су унапређена усвајањем препорука које су садржане у позитивном мишљењу из октобра ове године.


Поред министарке правде Маје Поповић, састанку је присуствовао и Владимир Винш, виши саветник у Министарству правде, док су Венецијанску комисију представљали Simona Granata - Menghini, секретар Венцијанске комисије, Martin Kuijer, заменик члана Венецијанске комисије из Холандије, Jean - Claude Scholsem, заменик члана Венецијанске комсије из Белгије и Pere Vilanova Trias, члан Венецијанске комисије из Андоре.