Шеф Кабинета министарке правде Маријана Савић Симић присуствовала је потписивању Протокола о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те“ у циљу заштите од злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце.  

Протоколом, који су потписали Министарство правде, Министарство за рад, борачка и социјална питања, Министарство за бригу о породици и демографији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља, Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, предвиђен је наставак унапређења сарадње између страна потписница у области заштите од злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце, као и реализација едукативних програмских садржаја у циљу превенције, посредством платформе „Чувам те“, која обезбеђује ефикаснију размену информација и поступање у случају нарушавања или угрожавања безбедности деце. 

У оквиру својих надлежности, Министарство правде посвећено је заштити деце од сваког облика злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације, те наставља да подржава активности предузете не само у циљу спречавања насиља, нарушавања или угрожавања безбедности деце, већ и у циљу превенције и едукације.