Трећа седница Координационог тела (КT) за спровођење Акционог плана за Поглавље 23: „Правосуђе и основна права“, одржана је 29. новембра 2021. године у Београду.

Помоћник министарке правде Бранислав Стојановић, који је председавао седницом и представио тромесечни извештај о имплементацији Акционог плана за Поглавље 23, навео је да је извештај припремљен у складу са новом методологијом извештавања, заснованом на стриктној процени испуњености индикатора и допуњен обукама за све контакт тачке које су организоване у септембру и октобру уз подршку пројекта „ЕУ уз Правду – Подршка за Поглавље 23“, који се финансира из ИПА 2017.

Експерти на пројекту, Дарја Котуровић и Владимир Вукићевић, навели су да је квартални извештај допуњен табелама механизма раног упозоравања, које се састоје од листе активности доспелих за реализацију до 3. квартала 2021. године и списка активности које доспевају у 4. кварталу 2021. године, а за које постоји процена да ће реализација каснити. 

Члановима Координационог тела представљене су табеле механизма раног упозоравања и препоруке за адресирање кашњења.

Извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 је усвојен, укључујући и препоруке Координационог тела, које ће се доставити свим институцијама одговорним за спровођење Акционог плана за ПГ23.