Свака жена и девојчица има право на живот без насиља. У циљу постизања пуне родне равноправности и елиминације свих облика насиља над женама и девојчицама, које представља препреку остваривању људских права и посебно погађа маргинализоване и угрожене друштвене групе, Министарство правде Републике Србије почев од 1. јуна 2017. године прати примену Закона о спречавању насиља у породици.

 

Групе за координацију и сарадњу, које су образоване на подручју сваког основног јавног тужилаштва у Републици Србији, састале су се 11.951 пут у периоду од 01. јуна 2017. године до октобра 2021. године, и поступале су у 211.677 сучајева насиља у породици. Израђено је 68.730 индивидуалних планова заштите и подршке жртвама у складу са поменутим законом. У наведеном периоду, јавни тужиоци су поднели 80.691 предлога за продужење хитних мера заштите, док су судови у Републици Србији усвојили 78.773 поднетих предлога, чиме је жртвама пружена заштита од непосредне опасности од насиља у породици и/или насиља у породици нижег интезитета.

 

Само у октобру 2021. године, одржан је 231 састанак група за координацију и сарадњу. На овим састанцима размотрено је 3.617 пријављених случајева насиља у породици и израђено 1.375 индивидуалних планова заштите и подршке жртвама. Током октобра месеца 2021. поднето је 1.476, а усвојено 1.427 предлога за продужење хитних мера.

 

За три године, почев од новембра 2018. године до октобра 2021. године, од када Министарство правде анализира податке о броју жртава насиља у породици, полу и односу жртава и учинилаца према којима су продужене хитне мере, забележено је 64.335 жртава насиља. Од укупног броја жртава, у 73,3% случајева (47.136 лица) жртве су биле жене, а у 26,7% (17.199 лица) случајева, жртве су били мушкарци.

 

Министарство правде је у априлу месецу 2020. године, током ванредног стања и епидемиолошке кризе изазване вирусом COVID-19, препоручило да се рад група за координацију и сарадњу одвија путем интернета. Тада је уз подршку Уједињених нација – Програмом за развој (УНДП), у седам основних јавних тужилаштва започет пилот програм, те су се комуникација чланова и одржавање састанака група одвијали путем ЗООМ апликације. Овакав начин рада је од маја 2021. године омогућен за још десет основних јавних тужилаштава у земљи, тако да сада укупно 17 основних јавних тужилаштва на територији Републике Србије одржава онлајн састанке група за координацију и сарадњу. Тиме се жртвама насиља у породици пружа целовита и свеобухватна заштита и током кризе изазване корона вирусом, уз поштовање свих препорука Владе Републике Србије датих у циљу спречавању ширења овог вируса.

 

Министарство правде наставља да подржава све активности предузете ради заштите жена и девојчица од насиља и залаже се за мултисекторски приступ свих институција у борби против насиља у породици, са циљем да се спречи његова ескалација и превентивном активношћу свих надлежних органа који примењују Закон о спречавању насиља у породици избегну случајеви у којима долази до трагичних последица.