Министарка правде Маја Поповић учествовала је на Конференцији министара правде, организованој под окриљем Савета Европе у циљу промовисања развоја дискусије о ресторативној правди у кривичној материји.

Током дводневне Конференције, одржане у Венецији у периоду од 13. до 14. децембра, дискутовало се о улози ресторативне правде и њеној употреби, како према малолетним учиниоцима кривичних дела, тако и у својству допуне система кривичног правосуђа, како би се подржала његова реформа која има за циљ одустајање од криминала, опоравак жртава, обештећење и реинтеграцију преступника. Тема Конференције била је и обука о ресторативној правди, као кључ за имплементацију препорука Савета Европе.

„С обзиром на бројне предности које нуди ресторативна правда у решавању спорова, укључујући и њену све већу заступљеност у законодавству Републике Србије и у законодавствима других држава чланица Савета Европе, може се закључити да ће овај институт у ближој будућности бити много више примењиван“, рекла је министарка Маја Поповић. Истовремено је истакла да је неопходно принципе ресторативне правде приближити свим актерима кривичног поступка, нагласивши да је у том циљу у Републици Србији успостављен квалитетан систем обуке и сертификације у оквиру полиције, судова и јавних тужилаштава, што значајно доприноси специјализацији и подизању свести професионалаца који ће их примењивати.

Испред Министарства правде, Конференцији су присуствовали и секретар Министарства Јасмина Кораћ, шеф Кабинета Маријана Савић Симић и виши саветник Владимир Винш.