Публикација „Пуно поштовање одлука и рада правосудних органа од стране јавних званичника и државних службеника – Међународни стандарди“ израђена уз подршку Европске уније и Савета Европе, има за циљ да народним посланицима и јавним званичницима пружи преглед кључних стандарда којима се регулише њихов однос са правосуђем.

Документ, који прати реализацију Ревидираног акционог плана за Поглавље 23, пружа преглед међународних стандарда усмерених на пуно поштовање судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава од стране јавних званичника и народних посланика, те преглед одговарајућег правног оквира у Републици Србији.

„Верујем, стога, да је ово издање од изузетног значаја за унапређење разумевања поменутих концепата, и да ће наћи своју веома корисну примену међу нашим народним посланицима и јавним званичницима“, истакла је министарка правде Маја Поповић у уводној речи.