Министарка правде Маја Поповић представила је Народној скупштини Предлог одлуке за избор носилаца јавнотужилачке функције, односно 37 јавних тужилаца у Тужилаштву за организовани криминал, апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима у Републици Србији. 

Поред кандидата за тужиоца за организовани криминал, предложени су кандидати за 2 апелациона јавна тужилаштва, 11 виших јавних тужилаштава и 23 основна јавна тужилаштва.