Поводом новинских натписа објављених током претходне недеље, а који се тичу навода да је кладионица почела са радом у згради у којој су смештени Основни и Виши суд у Крушевцу, као и Основно и Више јавно тужилаштво у Крушевцу, обавештавамо јавност да ови органи користе део простора зграде на Тргу косовских јунака, чији је власник град Крушевац, a не Министарство правде.

Увидом у Лист непокретности 10069 КО Крушевац, може се утврдити да остале посебне делове овог објекта чине пословни простори – локали, чији су власници физичка и правна лица, која нису дужна да од Министарства правде захтевају дозволу за њихово издавање. Један од таквих је и локал у ком се налази кладионица.

Истовремено, Законом о играма на срећу прописана је обавезна удаљеност кладионица од образовних установа (основних и средњих школа), али не и од правосудних органа, те Министарство правде није могло да реагује у конкретном случају како би иселило кладионицу из поменутог објекта.

Још једном подсећамо да Министарство правде Републике Србије, у циљу унапређења правосудне инфраструктуре и услова за рад запослених у поменутим органима, ради на пројекту на изградњи Палате правде у Крушевцу, која ће се простирати на око 11.500 м2, у коју ће, по завршетку изградње, бити смештени искључиво правосудни органи. Почетак изградње очекује се у току 2022. године.