Руководећи се принципом транспарентности, Министарство правде, у складу са Правилником Групе држава за борбу против корупције Савета Европе (ГРЕКО), објављује Други прелазни извештај о усклађености  Републике Србије са ГРЕКО препорукама у оквиру Четвртог круга евалуације, на српском и енглеском језику, који је усвојен на 90-тој пленарној седници ГРЕКО, одржаној од 21. до 25. марта 2022. године у Стразбуру, а у којој је учествовала и делегација Републике Србије.

У поређењу са претходним Прелазним извештајем о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама из октобра  2020. године, постигнут је велики напредак. Република Србија је на задовољавајућ начин спровела осам од тринаест препорука садржаних у извештају у оквиру Четвртог круга евалуације, док је пет препорука остало делимично спроведено.

У претходном извештајном периоду, само две препоруке су биле спроведене на задовољавајућ начин, а њих десет делимично, док једна препорука уопште није била спроведена.

Што је најважније, ГРЕКО је закључио да општи ниво усклађености са препорукама више није „глобално незадовољавајући“, те је одлучено да се на Републику Србију више не примењује Правило 32 Статута ГРЕКО, које се односи на државе чланице за које је утврђено да нису усклађене са препорукама садржаним у извештају о евалуацији.