На петом састанку Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23: „Правосуђе и основна права“, представљени су тромесечни извештај о имплементацији Акционог плана за Поглавље 23 за први квартал 2022. године, као и основна запажања у вези са новим извештајем о Механизму раног упозоравања, за чије успостављање је Министарству правде подршку пружио ЕУ Пројекат „ЕУ уз Правду – Подршка за Поглавље 23“.

Том приликом, усвојен је извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, заједно са препорукама Координационог тела, које ће бити достављене свим институцијама одговорним за спровођење поменутог акционог плана.

Састанком, који је одржан у Београду, председавао је помоћник министарке правде Бранислав Стојановић.