Директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић изјавио је данас да процес реинтеграције осуђених лица не може да буде спроведен до краја у казнено-поправној установи, већ је веома битна врста подршке и помоћи која је осуђенима на располагању по изласку на слободу.

Царевић је нагласио да се у казнено-поправним установама осуђенима током припреме за отпуст пружа помоћ при остваривању права на обезбеђивање личних докумената, здравствену заштиту, привремени смештај, запослење…

Он је, поводом завршетка пројекта „Побољшање капацитета Управе за извршење кривичних санкција у области алтернативних санкција, постпеналне и здравствене заштите“, оценио да су системски осмишљени програми постпеналног прихвата један од кључних предуслова успешне реинтеграције осуђених лица у друштво, али и средство превенције поврата.

Царевић је рекао да су током пројекта, спроведеног уз финансијску подршку Европске уније од 1.4 милиона евра, организоване обуке запослених у служби за третман, служби за здравствену заштиту и у повереничим канцеларијама.

„У оквиру пројекта одржани су тренинзи за службенике третмана и поверенике који ће на основу стечених тренерских вештина касније да обучавају своје колеге за примену израђених програма припреме за отпуст“, рекао је Царевић.

Он је указао да су током пројекта спроведени пилот-пројекти у Казнено-поправном заводу у Забели и Васпитно-поправном дому у Крушевцу током којих су тестирани нови програми припреме за отпуст.

„Међународни експерти су оценили пилот-пројекте као добре што отвара врата за наставак примене ових програма и у другим заводима“, закључио је Царевић.

Представница Делегације ЕУ у Београду Леонета Пајер рекла је да је Србија напредовала у неколико области и да очекује да се настави са широм применом алтернативних санкција и унапређењем постпеналне и здравствене заштите у затворима.