„Непрекидно учешће Венецијанске комисије у процесу измена Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе не само да је било кључно за квалитет уставних промена, већ представља и доказ успешности сарадње коју смо заједно успоставили“, изјавила је министарка правде Маја Поповић приликом обраћања представницима овог саветодавног тела Савета Европе на састанку одржаном у Министарству правде Републике Србије.

На састанку, организованом у оквиру консултација са Венецијанском комисијом у процесу израде радних текстова правосудних закона, на ком су учествовали и чланови радних група основаних у том циљу, Поповић је истакла да је на примеру уставних промена уочено да најбољи приступ у изради квалитетних текстова ових закона подразумева учествовање Венецијанске комисије од самог почетка овог процеса и позвала њене представнике да доставе коментаре, предлоге и сугестије.

Она је нагласила да уставна реформа представља само први корак у реформама у области правосуђа, те да се јачање независности судства, самосталности јавних тужилаца и владавине права не може остварити без доношења квалитетних правосудних закона.

Подсећамо, Радна група за израду радног текста Закона о уређењу судова, радног текста Закона о судијама, и радног текста Закона о Високом савету судства, као и Радна група за израду радног текста Закона о јавном тужилаштву и радног текста Закона о Високом савету тужилаштва отпочеле су са радом почетком маја ове године, ради благовремене израде радних текстова поменутих закона, прибављања мишљења Венецијанске комисије, као и усвајања закона у оквиру рока предвиђеног Уставним законом за спровођење Акта о промени Устава.

У наредном периоду, предвиђено је спровођење даљих консултација са Венецијанском комисијом.