Министарка правде Маја Поповић састала се са председницом Адвокатске коморе Србије (АКС) Јасмином Милутиновић. Овом приликом, наглашена је потреба и спремност обе стране за наставком сарадње на постизању још веће ефикасности рада правосудних органа, а са циљем да се квалитативно унапреди рад адвокатске професије и додатно ојача поверење грађана у правосудни систем Републике Србије.

Министарка правде и председница АКС разговарале су о употреби софтверских решења везаних за одбрану по службеној дужности и бесплатну правну помоћ. Министарство правде је подржало иницијативу Адвокатске коморе Србије да се на поуздан и транспарентан начин постављају адвокати путем кол центра у свим поступцима у којима се постављају привремени заступници и браниоци по службеној дужности, тако што ће се поред два постојећа кол центра успоставити рад кол центара и за: постављења бранилаца по службеној дужности малолетницима у прекршајном поступку, постављења привремених заступника у парничном, ванпарничном и извршном поступку, постављења заступника по службеној дужности у пореском поступку и постављења привременог заступника у управном поступку. С тим у вези, Министарство правде подржаће потписивања одговарајућих протокола о размени података. У потписивању протокола учествоваће Врховни касациони суд, Прекршајни апелациони суд, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Пореска управа, Јавнобележничка комора Србије и Комора јавних извршитеља.