„Заштита људских права представља императив сваког друштва које тежи демократији, а Устав Републике Србије стоји чврсто на тој премиси“, изјавила је министарка правде Маја Поповић на конференцији „Примена Европске конвенције за заштиту људских права – искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“, која се од 15-16 септембра одржава у Београду.

Конференција, коју су организовали Савет Европе и Европска унија у сарадњи са Врховним касационим судом, окупила је представнике највиших правосудних институција Србије, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Хрватске и Словеније.

У уводном обраћању, Поповић је истакла да  је Европска  конвенција, од њене ратификација и ступања на снагу 2004. године, саставни део правног поретка Републике Србије, и да се, сходно томе, непосредно примењује, те да се њене одредбе тумаче сагласно пракси Европског суда за људска права.

„Непосредна примена Конвенције у нашем правном систему има за последицу укључивање специфичности Републике Србије и њеног правног оквира у конвенцијски систем заштите људских права. Зато овај систем има и ноту наших домаћих вредности“, указала је министарка правде.

Поповић се осврнула и на Базу судске праксе која је, уз подршку Савета Европе, успостављена при Правосудној академији. Ова база представља српску верзију Худока, базе података праксе Европског суда за људска права, и садржи све пресуде тог суда донете у односу на Републику Србију, као и обавезујуће пресуде за Босну и Херцеговину, Црну Гору и Хрватску.

Указујући на потребу константне усклађености домаће правне праксе са европским вредностима и стандардима оличеним у Конвенцији, Поповић је изразила уверење да ће конференција пружити основ за дискусију о утицају судске праксе Европског суда за људска права на судску праксу националних судова.