Поводом текста који је у петак, 23. септембра 2022. године, објављен у дневном листу „Политика”, Министарство правде Републике Србије упућује деманти и истиче да на 61. саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, које се одржава на Златибору од 22-24. септембра 2022. године, представници Министарства правде нису изнели тврдњу да ће бити укинута апсолутна забрана условног отпуста за доживотни затвор, већ да су измене и допуне Кривичног законика, чија је припрема у току, последица реализације активности из Ревидираног акционог плана за Преговарачко поглавље 23 ‒ „Правосуђе и основна права” и Ревидираног акционог плана за Преговарачко поглавље 24 ‒ „Правда, слобода и безбедност”.

Истичемо да се на саветовању водила искључиво стручна расправа о поменутом питању од стране професора кривичног права, судија, јавних тужилаца и осталих учесника на саветовању, али да није донет закључак да ће бити укинута апсолутна забрана условног отпуста за доживотни затвор, што ће потврдити и закључци са саветовања који ће бити накнадно објављени.