Министарка правде Маја Поповић обратила се видео поруком учесницима конференције „Процена ризика корупције“, коју је, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, организовала Aгенција за спречавање корупције.

У видео обраћању, министарка Поповић је истакла да је спречавање и елиминисање корупције чврсто опредељење наше државе, које се може остварити само уз неоспорну политичку вољу и напоре које Влада Републике Србије предузима у циљу економског, социјалног и демократског развоја земље. Она је нагласила да Министарство правде врло посвећено приступа теми борбе против корупције, с обзиром да је нaдлeжнo зa припрeму прoписa у овој oблaсти, што је од суштинске важности за њену превенцију. Основни правци у борби против корупције утврђени су кроз Ревидирани Акциони план за Поглавље 23, чији је интегрални део и потпоглавље Борба против корупције, као и кроз процес усклађивања прописа Републике Србије са ГРЕКО препорукама. Министарство правде улажу значајне напоре у циљу побољшања и допуне постојећег нормативног оквира, као темеља превентивне борбе против корупције, изјавила је министарка и указала на пример Закона о изменама и допунама Закона о спречавању корупције, који је Народна скупштина усвојила 2021. године.

Поповић је скренула пажњу и на најновији извештај ГРЕКО, из марта 2022. године, у ком је закључено да је Република Србија на задовољавајући начин испунила 8 од 13 препорука, док су преосталих 5 препорука делимично испуњене, што, према оцени министарке, потврђује значајан напредак Републике Србија на овом пољу. Из тог разлога, ГРЕКО је одлучио да се на нашу земљу више не примењује Правило 32 Статута, које се примењује у односу на државе које нису усклађене са препорукама садржаним у Извештају о евалуацији, указала је министарка.

Поповић је истакла да је Министарство правде Републике Србије током 2021. године успешно спровело поступак израде нацрта Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика. Овај Оперативни план представља главну основу за израду нове Националне стратегије за борбу против корупције, која, уз пратећи Акциони план за период од 2023. до 2028. године, представља најзначајнији подухват у овој области, на којем Министарство правде тренутно ради. Министарка је најавила да ће у процес израде нове Националне стратегије бити укључени представници свих релевантних ресорних министарства, правосудних институција, као и организација цивилног друштва.

Поповић се осврнула и на финансијске и кадровске напоре, које Министарство правде чини у циљу јачања институционалног оквира органа надлежних за репресију корупције, истичући примере Тужилаштва за организовани криминал и Посебних одељења за сузбијање корупције при вишим јавним тужилаштвима.

„Министарство правде ће наставити са континуираним унапређењем нормативног оквира у овој области, као и са додатним јачањем институционалног оквира органа надлежних за репресију корупције, стварајући на тај начин неповољно окружење за сва лица склона корупцији, чиме штитимо равноправност свих наших грађана и њихово поверење у демократске институције наше државе,“ закључила је министрка правде.