Медијски напад на Више јавно тужилаштво у Београду поводом премештаја заменице јавног тужиоца Бојане Савовић искоришћен је за дискредитацију процеса реформи у области правосуђа од оних који су били против тих реформи. Не постоји никаква веза између усвајања правосудних закона и поступања и вођења кадровске политике у Вишем јавном тужилаштву у Београду.

 Истичемо да примена правосудних закона још није почела, јер ће они тек почети да се примењују конституисањем Високог савета судства, односно Високог савета тужилаштва, па су потпуне неистине сви наводи који поступање јавног тужиоца везују за реформе у области правосуђа. Јавни тужиоци, као руководиоци јавних тужилаштава, и по тренутно важећим законима, као и по усвојеним законима чија примена још увек није почела, имају право да донесу годишњи распоред послова и да га мењају током године.

Убудуће, применом нових закона одлучивање о правном средству против годишњег распореда послова биће измештено из јавнотужилачке хијерархије и поверено Високом савету тужилаштва, као самосталном органу који штити самосталност јавног тужилаштва и носилаца јавнотужилачке функције.

Овакви медијски напади са нетачним тврдњама и малициозним закључцима штете угледу јавног тужилаштва и зато је неопходно да истином бранимо поступак реформи у области правосуђа које су један од најозбиљнијих и најбитнијих реформских процеса који се спроводи у Републици Србији.