Данас је одржана прва седница Савета за сузбијање насиља у породици, у новом сазиву, којом је председавала министарка правде Маја Поповић. Министарка је подсетила учеснике да је Савет за сузбијање насиља у породици образован 2017. године, одлуком Владе Републике Србије, са циљем да прати примену Закона о спречавању насиља у породици. Савет има кључну улогу у координацији активности надлежних државних органа и установа, као и праћењу делотворности мера предузетих ради заштите од свих облика физичког, сексуалног, психичког и економског насиља у породици. Министарка Поповић истакла је неопходност интензивнијег заједничког деловања, како би се остварила координисана, делотворна и целовита заштита и подршка жртвама насиља и осигурало безбедно окружење за све чланове породице. Она је указала на потребу перманентне едукације и стручног усавршавања јавних тужилаца, полицијских службеника и запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним институцијама, како би се aфирмисала мултисекторска сарадња.

Истицањем резултата током примене Закона о спречавању насиља у породици, министарка правде је, између осталог,  изнела податак да су у овом периоду судови на предлог јавних тужилаца продужили укупно 103.864 хитних мера, групе за координацију и сарадњу састале су се 15.503 пута, заједнички размотриле чак 273.834 случаја пријављеног насиља, те израдиле 93.844 индивидуалних планова заштите и подршке жртви. Као значајан напредак, посебно је апострофирала податак да је у 2022. години забележен највећи број израђених индивидуалних планова заштите и подршке жртви - 18.017.

У циљу ефективности и боље имплементације закона, изражена је потреба за усклађивањем Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, са Законом о спречавању насиља у породици, као и потреба достављања извештаја од стране Републичког јавног тужилаштва о броју формираних група за координацију и сарадњу на подручјима свих виших јавних тужилаштава на територији Републике Србије, и континуираног достављања података о ефектима рада ових група.

Министарка правде посебно је истакла значај и улогу медија у подизању свести жртава, њиховог непосредног окружењa и шире јавности о потреби пријављивања насиља у породици.

На крају излагања министарка Поповић је апострофирала да се у циљу промовисања овог питања, као и његове превенције, медији још активније укључе у извештавање, не само о конкретном акту насиља, већ и о завршетку поступка који су спровели надлежни државни органи.

Поред председнице Савета, министарке правде, Маје Поповић,  седници су присуствовали и заменик председника Савета, Саша Митић, пуковник полиције и начелник Одељења за превенцију и сузбијање насиља у породици, Управа криминалистичке полиције, Министарство унутрашњих послова, као и чланови Савета, односно представници институција – Биљана Зекавица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Драган Кнежевић, Министарство за бригу о породици и демографију, проф. др Елма Елфић Зукорлић, Министарство просвете, др Миљан Перић, Министарство здравља, Светлана Ђорђевић, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, др Јасмина Киурски, Републичко јавно тужилаштво, Гордана Предић и Александар Џелетовић, Координационо тело за родну равноправност и Весна Кантар, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Аутономне покрајине Војводине.

Испред Министарства правде, састанку су присуствовале Ливија Павићевић и Бојана Шћепановић, државне секретарке у Министарству правде, Снежана Радановић, посебна саветница министарке правде и Ивана Славнић, секретар Савета.