Министарство правде већ осму годину заредом спроводи Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет). Комисији Министарства правде до сада је приспело више од 1.500 пријава за расподелу 500 милиона динара, предвиђених за пројекте од јавног значаја.

Институт опортунитета пружа могућност јавном тужиоцу да одложи кривично гоњење неког лица, ако то лице, поред осталих законом прописаних услова, на рачун јавних прихода уплати одређени новчани износ, који се користи за хуманитарне или друге јавне сврхе.

На конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу опортунитета могу учествовати физичка и правна лица, органи, организације, јавне установе, удружења, фондови и хуманитарне организације, као и остали носиоци пројеката којима се остварује јавни интерес у области здравства, културе, просвете, социјалне заштите и хуманитарне делатности.