Страх од насилника, срамота због доживљеног насиља, стрепња од осуде блиске околине, неповољна економска ситуација и неповерење у институције, главни су разлози зашто жене не пријављују насиље у породици.

Оно што би жене охрабрило да пријаве насиље су подршка породице и пријатеља, институција, као и финансијска подршка. То је показало истраживање „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“, које су данас представили институција Повереника за заштиту равноправности и Програм Уједињених нација за развој (УНДП).

„Резултати овог истраживања нам јасно стављају до знања где су видљиве, али и оне невидљиве препреке. Жене у Србији доминантно не оправдавају насиље у породици, али сматрају да проблем насиља прво треба решавати управо у оквиру породице. Због тога ми као друштво морамо створити климу у којој бити жртва насиља не носи са собом стигму, осуду и накнадну виктимизацију, већ подразумева подршку свих, од најближих до друштва у целини,“ поручила је Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности.

„Не смемо дозволити да жене које су преживеле насиље остану без адекватне економске и психосоцијалне подршке због чега све институције из система заштите од насиља морају имати већи степен сарадње и уложити додатне напоре како би грађанке Србије стекле веће поверење у њих“, додала је Јанковић.

„За ефикасно спречавање родно заснованог насиља и насиља у породици од пресудног значаја је правовремено препознавање, откривање и пријава насиља. Због тога је Министарство правде од самог почетка примене Закона о спречавању насиља у породици посебан акценат ставило на едукације и специјализоване обуке кроз које је прошло више од хиљаду учесника - представника правосудних функција, али и представника других институција надлежних за спречавање насиља“, изјавила је министарка правде Маја Поповић.

„Преко 70% жена које су изгубиле живот у партнерском и породичном насиљу никада га није пријавило институцијама. Резултати овог истраживања нам указују да одговорност за пријаву насиља не може бити само на женама“, поручио је Јакуп Бериш, стални представник УНДП-а у Србији и додао: „Институције треба да реагују на насиље узимајући у обзир специфичне околности појединачних случајева, а породице и локалне заједнице треба боље да препознају и разумеју насиље, како би постали прва линија подршке преживелима. Истовремено, медији треба одговорно да извештавају како би избегли даљу трауматизацију преживелих, и едуковали јавност да је насиље у породици друштвени, а не лични проблем“, истакао је Бериш.

Истраживање „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“ спровео је Центар за слободне изборе и Демократију (ЦеСид) од 10. новембра до 5. децембра 2022. године, на репрезентативном узорку од 1004 жене старије од 18 година, укључујући и жене које су изложене вишеструкој дискриминацији.

Од укупног броја испитаница, 35% је доживело неки облик насиља. Њих 47% се након искуства насиља није обратило ниједној институцији за подршку, а 28% се обратило некоме из личног окружења.

Упитане да наведу оправдане разлоге да се насиље пријави, жене су се у највећем проценту определиле за тешке физичке повреде (73%), насиље према деци (64%), као и претњу насиљем усмерену према њима или члановима породице (62%). Свега 3% се изјаснило да ни у једном случају није оправдано да жена пријави насиље.

Када је у питању заштита од насиља у породици, жене највеће поверење имају у сигурне куће, здравство и полицију, а најмање у општинску бесплатну правну помоћ. Испитанице су такође навеле да би се у случају да доживе насиље најпре обратиле члановима породице (38%), полицији (28%), и пријатељима (9%).

Ово истраживање је спроведено у оквиру пројекта “Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III”, који, у партнерству са Владом Републике Србије, заједнички спроводе агенције Уједињених нација: UNICEF, UN Women, UNFPA и UNDP, уз подршку Владе Шведске.

Цело истраживање се може преузети са следећег линка:

https://www.undp.org/sr/serbia/publications/zasto-zene-ne-prijavljuju-nasilje-u-porodici-rezultati-istrazivanja