Именик јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља

Надлежност

Александар Вуловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00309/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/3989219, 069/190-62-61

Електронска адреса : izvrsitelj.vulovic@gmail.com

Стефан Душанић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01002/2018-22 2019-02-08

Александар Николић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00253/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2441019, 065/8214924

Електронска адреса : zvezdara.izvrsitelj@gmail.com

Ивана Живковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 40-08-2620/2014-22 2016-03-10

Александар Ристовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00319/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114045017;0114045018

Електронска адреса : izvrsitelj.ristovic@gmail.com

Александра Трешњев

Број и датум решења о именовању : 740-08-00476/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 064/8266561; 011/244-0486

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljtresnjev.com; www.izvrsiteljtresnjev.com

Биљана Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00481/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/35-55-680, 065/2890-796

Електронска адреса : izvrsiteljbpetrovic@gmail.com

Бојан Ђурић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01694/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 066/220039; 011-7703-081

Електронска адреса : izvrsitelj.bojandjuric@gmail.com

Бојан Исоски

Број и датум решења о именовању : 740-08-00188/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0114043320;0658880609

Електронска адреса : izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs

Бојан Костић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00460/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 011/3739-467; 062/200-480; 062/198-11-51

Електронска адреса : izvrsiteljkostic@gmail.com

Маријана Пурковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01120/2015-22 2016-06-17

Борис Папић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00388/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2421 599, 062 8671657

Електронска адреса : izvrsitelj.papic@gmail.com

Борис Среботњак

Број и датум решења о именовању : 740-08-00301/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/33-44-583 , 063/816-81-10

Електронска адреса : boris.srebotnjak@gmail.com

Бранислав Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00255/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/311-65-01, 065/33-44-842

Електронска адреса : izvrsiteljpetrovic@gmail.com

Бранислав Радојчић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00350/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 065/896-89-60

Електронска адреса : izvrsitelj.radojcic@gmail.com

Бранислав Чантрић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01716/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 064/0777480; 011/3912628

Електронска адреса : izvrsitelj.cantric@gmail.com

Вељко Раичевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00333/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 064/64-75-340, 064/46-69-368, 064/167-53-00

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljraicevic.rs; veljkoraicevic@yahoo.com

Весна Марковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00185/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/311-6-399, 063/7705-715, 064/97-94-502

Електронска адреса : vm.izvrsitelj@gmail.com; markovicvesna9@gmail.com

Владимир Николић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00564/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2980-160; 065/2757-356

Електронска адреса : nikolic@izvrsitelji-bg.rs

Војислав Милајић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00255/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 065/2402311, 011/2402311

Електронска адреса : vmilajic.izvrsitelj@gmail.com

Милорад Максимовић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-0331/2015-22 2016-06-01

Војка Јањић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00263/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/21-87-650, 069/100-23-26, 01121-82-010

Електронска адреса : office@izvrsitelj.rs; vojkajanjic@izvrsitelj.rs

Александар Гугл (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-02574/2014-22 2016-04-21

Горан Веселиновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00449/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0112694928; 0652478117

Електронска адреса : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Данка Станојевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00454/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 011/213-16-74

Електронска адреса : izvrsiteljdankastanojevic@gmail.com

Дејан Панић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00569/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2980-160, 063/8979-919

Електронска адреса : panic@izvrsitelji-bg.rs

Дејан Пашић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00265/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 066/354-818; 011/4042973

Електронска адреса : dejan.pasic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Десанка Ромић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00387/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2421-433, 060/3555003

Електронска адреса : romic.izvrsitelj@gmail.com

Димитрије Милошевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00542/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0114056370;0114056183;0644288944

Електронска адреса : dimitrijemilosevicizvrsitelj@gmail.com

Драгана Добриловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00307/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114022166;0114022167;0114022168

Електронска адреса : draganadobrilovic@gmail.com

Драгана Стојков

Број и датум решења о именовању : 740-08-00190/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/256-3235, 011/256-3234

Електронска адреса : dragana.stojkov@izvrsitelji.rs

Жељко Чавић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00349/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/214-03-96;062/771258

Електронска адреса : zeljkocavic@yahoo.com; zeljkocavic@mts.rs

Иван Младеновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00484/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 0637770078;0644002069

Електронска адреса : izvrsiteljmladenovic@gmail.com

Ивана Букарица

Број и датум решења о именовању : 740-08-00252/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0638261196;0113344310;0113226586;0649931334

Електронска адреса : ivanabb2013@gmail.com

Весна Јевтов (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00958/2018-22 2019-02-08

Исидора Ранковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00209/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 065/200-35-11; 011/344-10-83

Електронска адреса : rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com

Јелена Алексић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00308/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 063/222-690; 011/3284700; 011/2635277

Електронска адреса : office@jaizvrsitelj.rs

Светлана Јеротић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-2527/2014-22 2015-09-29

Јелена Виторовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00325/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/383-01-21, 064/6438141

Електронска адреса : jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs

Јелена Вучковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00238/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/4280293, 011/4280294, 062/333-064

Електронска адреса : vuckovic@ijv.rs

Јелена Драговић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00228/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/762-08-30, 064/535-64-13

Електронска адреса : izvrsitelj.jelenadragovic@gmail.com

Јелена Живаљевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00313/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/403-89-45; 065/209-41-60

Електронска адреса : jelenadivljakovic@gmail.com; izvrsitelj.divljakovic@gmail.com

Јелена Огњановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00345/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 061/627-30-40

Електронска адреса : izvrsitelj.ognjanovic@gmail.com

Јелена Поповић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00310/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0114300140

Електронска адреса : office@ji-jp.rs

Јелена Радовановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00192/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/408-18-24, 064/266-36-10

Електронска адреса : jradovanovic.izvrsitelj@gmail.com

Мирјана Божић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-343/2015-22 2015-08-24

Симо Шормаз (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01082/2015-22 2016-02-25

Јелена Стојановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00166/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/228-70-17, 011/227-07-44; 069/223-90-07

Електронска адреса : jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs; stojanovicjelena1010@gmail.com

Маријана Гојковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01123/2015-22 2016-06-30

Јован Пјешчић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00321/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/3622-284, 064/592-8238

Електронска адреса : jpizvrsitelj@gmail.com; www.jpizvrsitelj.rs

Стефан Јанковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01129/2015-22 2016-04-21

Коста Брдарић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00464/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 065/215-1011; 011/2420-799; 011/244-1546

Електронска адреса : kostabrdaric@gmail.com

Соња Буловић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01118/2015-22 2016-06-01

Љиљана Живковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00194/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0114300140

Електронска адреса : office@javniizvrsitelj-ljz.com

Љубомир Вујовић

Број и датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Филип Љујић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-0855/2015-22 2016-04-25

Љупка Станковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00455/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 011/213-42-43

Електронска адреса : ljupkastankovicizvrsitelj@gmail.com

Марина Антонић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00456/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 011/344-08-17; 066/888-11-01

Електронска адреса : izvrsenje.antonic@gmail.com

Марко Вукићевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00283/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/3116503, 011/3116502

Електронска адреса : izvrsenje@gmail.com

Марко Марјановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00335/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/61-44-206, 064/3879-344

Електронска адреса : mmarjanovic78@gmail.com

Марко Паламаревић

Број и датум решења о именовању : 740-08-0023/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 0114045021;0114045022

Електронска адреса : izvrsitelj.palamarevic@gmail.com

Милан Кесић

Број и датум решења о именовању : 740-08-02524/2014-22 2015-12-29

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2134501 , 065/2847932

Електронска адреса : izvrsitelj.kesic.milan@gmail.com

Миле Симојловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00226/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/256-3235, 011/256-3234

Електронска адреса : mile.simojlovic@izvrsitelji.rs

Милица Митровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01781/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 069/289-51-53

Електронска адреса : mitrovic.izvrsitelj@gmail.com

Милош Думић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00279/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/4066442, 011/4066142, 064/1356704

Електронска адреса : milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs; www.izvrsiteljibeograd.rs

Милош Јоксимовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00299/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/405-6592

Електронска адреса : milosjoksimovic78@gmail.com

Милош Митровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-001747/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 066/333787, 0114073691

Електронска адреса : milos@izvrsiteljmitrovic.rs

Мирјана Димитријевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01745/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 0117154860;0652747530

Електронска адреса : officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com

Михаило Драговић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00574/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 069/3447167; 011/3447167

Електронска адреса : mihailo@izvrsiteljdragovic.rs

Наташа Радоњић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00344/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/32-35-639; 064/170-86-75

Електронска адреса : izvrsitelj.radonjic@gmail.com

Немања Протић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00245/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 060/3605140, 011/254-68-34

Електронска адреса : protic.nemanja@gmail.com

Бојана Ристић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-204/2013-22 2015-10-09

Ненад Јовановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01685/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Београд

Телефон : 011/761 70 78; 065/3602245

Електронска адреса : nenadjovanovic.izvrsitelj@gmail.com

Ненад Пуповац

Број и датум решења о именовању : 740-08-00311/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 0641226451

Електронска адреса : npupovac.izvrsitelj@gmail.com

Никола Јовановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00356/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 064/6689961, 011/311-16-81

Електронска адреса : nikolajovanovic982@gmail.com

Никола Кмезић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00324/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/265-73-28; 064/33-33-455

Електронска адреса : izvrsitelj011@gmail.com

Никола Шћепановић

Број и датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Марија Радовић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-0330/2015-22 2016-06-30

Петар Видачић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00477/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2136-532; 064-5676-154

Електронска адреса : petarvidacic@gmail.com; www.izvrsiteljvidacic.rs

Предраг Златић

Број и датум решења о именовању : 0000-00-00

Седиштe : Београд

Телефон :

Електронска адреса :

Жељка Кесић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-271/2015-22 2015-08-24

Предраг Филијовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00191/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/3236556, 062/8346240

Електронска адреса : izvrsitelj.filijovic@gmail.com

Ратко Видовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00286/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/227-3383, 011/227-1208, 062/222599, 011/227-3183

Електронска адреса : vidovic@irv.rs

Саво Загорчић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00334/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 011/2432-488, 065/322-00-72

Електронска адреса : izvrsiteljzagorcic@gmail.com

Сања Спасић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00306/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Београд

Телефон : 065/2491737; 011/227-3183; 011/227-3383; 011/227-1208

Електронска адреса : spasic@ssi.rs

Светлана Манић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00383/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 064/1812390, 011/2993337

Електронска адреса : izvrsiteljsvetlanam@mts.rs; izvrsiteljmanic@gmail.com;Izvrsiteljsvetlanam@open.telekom.rs;

Соња Ковачевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00269/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Београд

Телефон : 011/383-01-31, 064/20-44-044

Електронска адреса : slizvrsitelj@gmail.com

Тамара Лучић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00458/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Београд

Телефон : 0114320843;0114320844;0114320845;0691005987

Електронска адреса : tamara@izvrsiteljlucic.rs

Тамара Пајковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00357/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Београд

Телефон : 011/311- 0481

Електронска адреса : izvrsiteljpajkovic@gmail.com

Немања Николић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01119/2015-22 2016-06-01

Иван Стевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00278/2012-22 2018-07-12

Седиштe : Београд-Вождовац

Телефон : 0114066442;0114066142;0604470608

Електронска адреса : ivan.stevic@izvrsiteljibeograd.rs

Ненад Боторић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00404/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Сурчин

Телефон : 0603335344

Електронска адреса : nenadbotoric@gmail.com

Дарко Крунић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00894/2015-22 0000-00-00

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014/501-649

Електронска адреса : darko.izvrsitelj@gmail.com

Нада Крсмановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01804/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ваљево

Телефон : 0604999664;014245892

Електронска адреса : izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com

Нина Киурски

Број и датум решења о именовању : 740-08-00887/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Ваљево

Телефон : 069/289-05-02; 069/289-05-03

Електронска адреса : kiurski.izvrsitelj@gmail.com

Снежана Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1793/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014/232-767

Електронска адреса : snekipet@yahoo.com

Стево Видовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00341/2016-22 2016-06-30

Седиштe : Ваљево

Телефон : 014/501-564

Електронска адреса : izvrsenje.vidovic@gmail.com

Александар Николић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00903/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Врање

Телефон : 017/410750, 0638235478

Електронска адреса : nikolic.izvrsenjevr@gmail.com

Наташа Михајловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00892/2015-22 2015-12-29

Седиштe : Врање

Телефон : 017 420 989; 064/05-022-05

Електронска адреса : izvrsitelj.natasa@gmail.com

Станко Филиповић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00194/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Врање

Телефон : 063-1661-625; 017/420-669

Електронска адреса : stankovr@hotmail.com

Драган Лековић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00842/2015-22 2015-12-29

Седиштe : Зајечар

Телефон : 060/6071002

Електронска адреса : izv.draganlekovic@gmail.com

Душан Илић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00883/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Зајечар

Телефон : 0691900022;019436920

Електронска адреса : izvrsiteljilic@gmail.com

Никола Цветковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00883/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Зајечар

Телефон : 019436920;0691900022

Електронска адреса : izvrsiteljcvetkovic@gmail.com

Мића Ивковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00240/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Књажевац

Телефон : 019/739778, 065/3738601, 019/739778

Електронска адреса : mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com

Лазар Секулић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01710/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Бечеј

Телефон : 069/1709737

Електронска адреса : lazarsek@gmail.com

Бранко Плавшић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1738/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023/511-019; 064/3126240

Електронска адреса : kancelarija.plavsic@gmail.com

Драган Николић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01724/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023/600-380; 023/604-165

Електронска адреса : dragan@izv.rs

Жељко Кесић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1768/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023/600-529

Електронска адреса : izvrsitelj.kesic@gmail.com

Веселин Стојановски (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00904/2018-22 2019-02-08

Јасмина Трбовић Станковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00233/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023/522-166, 062/899-88-50

Електронска адреса : jasminatrbovicstankovic@gmail.com

Костадин Радовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1692/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 061/158-67-56, 023/521-077

Електронска адреса : k.radovicizvrsitelj@hotmail.com

Николина Шендер

Број и датум решења о именовању : 740-08-1720/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023/600-941

Електронска адреса : nikolina.sender@gmail.com

Светлана Гарчев Петерка

Број и датум решења о именовању : 740-08-1721/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023/522-711

Електронска адреса : izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com

Стеван Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01769/2014-22 2014-11-12

Седиштe : Зрењанин

Телефон : 023515852;0603050142

Електронска адреса : stevan.petrovi@gmail.com

Драгана Цветановић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00055/2018-22 2019-02-08

Милан Галоња

Број и датум решења о именовању : 740-08-1779/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Кикинда

Телефон : 023/0-454-465; 061/605-21-26

Електронска адреса : milangalonja@gmail.com

Миодраг Драгићевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01737/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Кикинда

Телефон : 023/0-421-350, 064/0666691

Електронска адреса : izvrsiteljdragicevic@gmail.com

Зоран Дукић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00573/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Јагодина

Телефон : 035/243344, 069/2343400

Електронска адреса : z.dukic@yahoo.com

Маја Дукић Матић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00467/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Јагодина

Телефон : 035/24-33-44; 065/23-193-23

Електронска адреса : maja.dukic035@gmail.com

Петар Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00407/2013-22 2015-12-29

Седиштe : Јагодина

Телефон : 064/2312320

Електронска адреса : petar5petrovic@yahoo.com

Иван Јездовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1711/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Параћин

Телефон : 035571701;060571705;035790018

Електронска адреса : office@javni-izvrsitelj.rs

Весна Крстојевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1800/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Свилајнац

Телефон : 035323430;0668014804

Електронска адреса : vesnaizvrsitelj@mts.rs

Александар Павловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00300/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Краљево

Телефон : 036/336-496, 060/5559680

Електронска адреса : aleksandarzpavlovic@gmail.com

Зорица Селечанин

Број и датум решења о именовању : 740-08-00469/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Краљево

Телефон : 036336640;0641613390;036337570

Електронска адреса : zselecanin@gmail.com

Данко Вучковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-2568/2014-22 2015-09-29

Иван Миловановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00898/2105-22 2015-10-23

Седиштe : Краљево

Телефон : 036/312-515; 063/633-428

Електронска адреса : milovanovicmivan@gmail.com

Раденко Ракоњац

Број и датум решења о именовању : 740-08-00419/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Краљево

Телефон : 036/336-530; 065/3361-076

Електронска адреса : radenkorakonjac@gmail.com

Душица Вујошевић Манић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00949/2018-22 2019-02-08

Анђелија Летић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00870/2015-22 0000-00-00

Седиштe : Крушевац

Телефон : 064/956-25-83

Електронска адреса : izvrsitelj.letic@gmail.com

Ирена Живковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1766/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037/424-521; 069/4686822

Електронска адреса : izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com

Милица Ристић Бачкуља

Број и датум решења о именовању : 740-08-00871/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037435898

Електронска адреса : backulja.izvrsitelj@gmail.com

Милован Ђиновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00450/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037/203-301

Електронска адреса : djinovicizvrsitelj@gmail.com

Младен Пецељ

Број и датум решења о именовању : 740-08-00917/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Крушевац

Телефон : 037/201-140

Електронска адреса : mpecelj.izvrsitelj@gmail.com

Омер Екић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1703/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крушевац

Телефон : 060-45-84-755, 037/3502-118

Електронска адреса : omerekic@gmail.com

Александра Антић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1808/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Лесковац

Телефон : 065/2120233; 016/212023

Електронска адреса : a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Ненад Гвозденовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00904/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Лесковац

Телефон : 016/213-117; 065/88-32-681

Електронска адреса : gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com

Предраг Костић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00256/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Лесковац

Телефон : 016/212-424, 062/897-62-00

Електронска адреса : izvrsitelj.p.kostic@gmail.com

Предраг Коцић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00462/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Лесковац

Телефон : 062/1137376, 016/212-319

Електронска адреса : predragkocic.izvrsitelj@gmail.com

Андријана Додић Коцић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00848/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Неготин

Телефон : 019/548-908; 064/47-11-237

Електронска адреса : izvrsitelj.dodic@gmail.com

Радомир Милојевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00470/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Неготин

Телефон : 069/61-05-54

Електронска адреса : rmilojevicizvrsitelj@gmail.com

Александар Такић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00860/215-22 2015-10-23

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/ 520-350; 064/25-10-095

Електронска адреса : izvrsitelj.takic.nis@gmail.com

Андрија Анђелковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1693/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/ 243-634; 064/2659232

Електронска адреса : andrijaandjelkovic83@gmail.com

Бисерка Тошовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1736/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/251549;   065/9001311

Електронска адреса : izvrsiteljtosovic@gmail.com

Жарко Димитријевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00412/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/244636, 064/2102916

Електронска адреса : dimitrijevic.zarko@gmail.com

Зоран Богдановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00399/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Ниш

Телефон : 069/4407984, 018/309 251; 018/309-248

Електронска адреса : izvrsiteljbogdanoviczoran@gmail.com

Јасмина Митић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00239/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/521-241, 063/420-001

Електронска адреса : jas.mitic@gmail.com

Миљан Трајковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1792/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 063434995;018520377;018278230

Електронска адреса : izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com

Савица Фолић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00032/2019-22 2019-03-08

Миодраг Грујовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00234/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/525-526, 062/258033

Електронска адреса : grujovic.miodrag@gmail.com

Ана Костић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00859/2015-22 2015-12-24

Небојша Спасојевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00397/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/525-526, 062/245501

Електронска адреса : izvrsitelj.od.nis@gmail.com

Јелена Михајловић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-02592/2014-22 2015-12-31

Невена Спасић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00890/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Ниш

Телефон : 065/51-88-585; 018/226-790

Електронска адреса : nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com

Страхиња Милиновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1734/14-22 2014-06-27

Седиштe : Ниш

Телефон : 018/253-214; 062/108-98-29

Електронска адреса : strahinja.milinovic87@gmail.com

Милан Милановић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01095/2015-22 2016-06-30

Данка Ристановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00877/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Нови Пазар

Телефон : 020/316-501; 064/33-24-844

Електронска адреса : dankadristanovic@gmail.com

Мило Дурутовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00867/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Нови Пазар

Телефон : 020/319911; 062/666-621

Електронска адреса : izvrsitelj.durutovic@gmail.com

Бранислав Аћимов

Број и датум решења о именовању : 740-08-00479/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Бачка Паланка

Телефон : 021/750-029, 062/8495832

Електронска адреса : acimov_bane@hotmail.com

Ненад Лукић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00264/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Бачка Паланка

Телефон : 021/604-59-18, 069/559-20-40

Електронска адреса : lukicne@gmail.com

Александар Дуркулић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00576/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0216610493;063541467

Електронска адреса : durkulic@mts.rs

Биљана Пешевска

Број и датум решења о именовању : 740-08-00316/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/6624032; 065/567-05-44

Електронска адреса : izvrsitelj.pesevska@gmail.com

Горан Арсеновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01773/2014-22 2014-11-12

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0213010527

Електронска адреса : izvrsitelj.arsenovic@gmail.com

Данијел Томашевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00249/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 062/202-095, 021-63-11-277

Електронска адреса : nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com; izvrsiteljtomasevic@gmail.com

Драган Драговић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00345/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/6315-199, 064/468-2974

Електронска адреса : izvrsiteljns@open.telekom.rs

Живан Милинов

Број и датум решења о именовању : 740-08-00411/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/530-481, 063/40-22-52,

Електронска адреса : izvrsitelj.milinov@gmail.com

Зоран Живковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00071/2019-22 2019-03-08

Јасна Анђелић

Број и датум решења о именовању : 740-08-002581/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/66-14-638

Електронска адреса : andjelicjasna@gmail.com

Мина Анђелић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01134/2015-22 2016-03-31

Јасна Брчкаловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00247/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/66-24-888

Електронска адреса : jasna.brckalovic@gmail.com

Коста Алексић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00453/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 065/8-203-803; 021/300-8677

Електронска адреса : office@aleksickosta.rs

Милан Узелац

Број и датум решења о именовању : 740-08-00575/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021557450;021557240

Електронска адреса : uskens@open.telekom.rs

Владимир Војкић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00948/2018-22 2019-02-08

Драгана Живковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-0223/2015-22 2016-06-30

Мирела Смиљанић Личина

Број и датум решења о именовању : 740-08-00451/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/300-41-77; 065/88-89-718

Електронска адреса : office@javnizvrsitelj.rs

Ђорђе Рупић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-2501/2014-22 2015-08-24

Љиљана Мићић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00065/2019-22 2019-03-08

Мирјана Банић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00410/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/6321450, 060/644-0220

Електронска адреса : izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com

Дејан Карапанџић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-2611/2014-22 2015-05-26

мр Вујадин Масникоса

Број и датум решења о именовању : 740-08-00459/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/521-340, 021/526-371

Електронска адреса : nsizvrsitelj@yahoo.com

Ђорђе Крстић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-0573/2014-22 2016-04-21

Никола Новаковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00466/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 065/995-43-99, 021/3003545

Електронска адреса : izvrsitelj.novakovic@gmail.com

Слободан Живанов

Број и датум решења о именовању : 740-08-00461/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 0617500070;0605800084

Електронска адреса : izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Јована Стојановић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00023/2019-22 2019-03-08

Милан Видаковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00869/2015-22 2015-12-24

Срђан Радивојевић-

Број и датум решења о именовању : 740-08-00271/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/632-06-46, 060/30-99-790

Електронска адреса : izvrsitelj.radivojevic@gmail.com

Весна Буха (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-02605/2014-22 2015-12-02

Тамара Гуцуња

Број и датум решења о именовању : 740-08-00248/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021/3000-790, 021/3000-791, 021/3000-792

Електронска адреса : tamaragucunja@gmail.com

Тања Ђерић (претходно Ијачић)

Број и датум решења о именовању : 740-08-1807/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Нови Сад

Телефон : 021521340

Електронска адреса : tanja.ijacic@gmail.com

Аница Марковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-17622014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013335562

Електронска адреса : veljovic@izvrsenje.com

Биљана Ђерић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1783/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 066342142;013320220

Електронска адреса : izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com

Валентина Секулић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1746/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013/334-127

Електронска адреса : izvrsitelj.sekulic@gmail.com

Владимир Трифуновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1705/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 066062633;013335562

Електронска адреса : trifunovicvladimir82@gmail.com

Горан Шкеро

Број и датум решења о именовању : 740-08-00338/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Панчево

Телефон : 013-351-383

Електронска адреса : skero@izvrsenje.com

Далибор Лазић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01686/2014-22 2014-10-24

Седиштe : Панчево

Телефон : 061333-77-23, 061171-66-73

Електронска адреса : izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com

Милица Вујичић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00217/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Панчево

Телефон : 013/332-432, 065/214-28-42

Електронска адреса : izvrsitelj.lakovic@gmail.com

Милица Џаковић Бојић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1786/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013354146;013346649

Електронска адреса : izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com

Радован Тошић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1753/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 013335579

Електронска адреса : rtosic676@gmail.com

Сандра Кутлача

Број и датум решења о именовању : 740-08-1732/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Панчево

Телефон : 069/2311073

Електронска адреса : sandrakutlaca@yahoo.com

Филип Станковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-0157/2014-22 2014-10-24

Седиштe : Панчево

Телефон : 013/ 332 -077; 062/1126319

Електронска адреса : kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs

Ана Костић Мишковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00862/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Пирот

Телефон : 066/343279

Електронска адреса : izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com

Саша Станковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1697/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Пирот

Телефон : 064/282-15-66; 010/310-015

Електронска адреса : izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com

Владан Милосављевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1712/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 012-530606; 063-393791

Електронска адреса : izvrsiteljmilosavljevic@gmail.com

Гордана Дамјановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1770/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 061/19 111 59

Електронска адреса : damjanovicgordana@yahoo.com

Зорица Милошевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1726/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 065/2637465; 012/530-645

Електронска адреса : office@izvrsitelj-milosevic.rs

Јасмина Крстић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00463/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 064/56-79-209; 012/512-265 ; 065/25-12-265

Електронска адреса : izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com

Марко Николић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01730/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 012/512557, 065/4427680

Електронска адреса : markoizvrsiteljpo@gmail.com

Павле Милајић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01704/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Пожаревац

Телефон : 065/4496-406, 012/543-670

Електронска адреса : pavlem.izvrsitelj@gmail.com

Иван Ракочевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1777/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Прокупље

Телефон : 0648169825;027328245

Електронска адреса : izvrsiteljprokuplje@gmail.com; www.izvrsiteljpk.rs

Милош Перић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00910/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Прокупље

Телефон : 027/321-031

Електронска адреса : izvrsiteljperic@gmail.com

Александар Требовац

Број и датум решења о именовању : 740-08-1713/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Смедерево

Телефон : 065/6006985, 026/615032

Електронска адреса : trebovacizvrsitelj@gmail.com

Јелена Гороња

Број и датум решења о именовању : 740-08-00465/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0264100003

Електронска адреса : izvrsiteljjelenasd@gmail.com

Јелена Рајковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01168/2015-22 2015-12-29

Седиштe : Смедерево

Телефон : 0264632221;0604533377

Електронска адреса : izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com

Иван Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00459/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 060/768-34-23

Електронска адреса : izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com

Малиша Младеновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1771/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 0644907932

Електронска адреса : izvrsiteljmalisasd@gmail.com

Ненад Младеновић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-01114/2015-22 2016-06-30

Предраг Врачарић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00850/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Смедеревска Паланка

Телефон : 026/319761; 064/164-98-49

Електронска адреса : izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com

Бранислав Дардић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1752/2014-22 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 021/301-8038; 064/905-4261

Електронска адреса : soizvrsitelj@gmail.com

Даринка Гелић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1772/2014-22 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 021/700-978

Електронска адреса : izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com

Добрила Павлица

Број и датум решења о именовању : 740-08-1802/2014-22 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 062/188-35-38

Електронска адреса : dobrilapavlica@gmail.com

Славица Периз

Број и датум решења о именовању : 740-08-1776/2014-22 2014-06-30

Седиштe : Врбас

Телефон : 064/412-85-32; 021/700-978

Електронска адреса : izvrsitelj.speriz@gmail.com

Вељко Губеринић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1742/2014-22 2014-06-30

Седиштe : Сомбор

Телефон : 064/424-1500

Електронска адреса : javniizvrsiteljsombor@gmail.com

Ранка Tривић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01774/2014-22 2014-06-30

Седиштe : Сомбор

Телефон : 025/303 – 528; 062/100-78-30

Електронска адреса : izvrsitelj.rankatrivic@gmail.com

Горан Милосавић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00921/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Србобран

Телефон : 064/4378-971

Електронска адреса : gomizvrsitelj@gmail.com

Братислав Филиповић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1755/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Инђија

Телефон : 022/560-896; 064/44-55-078

Електронска адреса : izvrsitelj.filipovic@gmail.com

Драган Маричић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01775/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Инђија

Телефон : 063/848-0-825

Електронска адреса : izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com

Срђан Јовановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00920/2015-22 2015-12-29

Седиштe : Инђија

Телефон : 022561126;0643358676

Електронска адреса : izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com

Уна Сучевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1702/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ириг

Телефон : 022/461-878; 063/8266332

Електронска адреса : unasucevic@yahoo.com

Светлана Деврња

Број и датум решења о именовању : 740-08-00215/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Рума

Телефон : 022/479-605, 060/385-46-03

Електронска адреса : svetlanadevrnja@gmail.com

Јелена Јевтић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00305/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Сремска Митровица

Телефон : 064/104-62-66; 022/625-080

Електронска адреса : izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com

Јелена Станковић Миковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00306/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Сремска Митровица

Телефон : 022-210-0200, 063-405-271

Електронска адреса : jelena.stankovic.mikovic@gmail.com

Милан Жугић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00899/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Сремска Митровица

Телефон : 022615480; 0652777155

Електронска адреса : izv.milanzugic@gmail.com

Горан Брстина

Број и датум решења о именовању : 740-08-00457/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Стара Пазова

Телефон : 060/0993311

Електронска адреса : spizvrsitelj@gmail.com

Саша Шекуљица

Број и датум решења о именовању : 740-08-1701/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Стара Пазова

Телефон : 063/750-95-96; 022/311-890; 064/055-12-71

Електронска адреса : izvrsitelj.sekuljica@gmail.com

Александар Вучковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00885/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Суботица

Телефон : 0611873781;024553090

Електронска адреса : izvrsitelj.vuckovic@gmail.com

Бојан Товаришић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1778/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Суботица

Телефон : 024/551-489

Електронска адреса : izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com

Бојана Милановић Недељковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1696/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Суботица

Телефон : 024/524433

Електронска адреса : izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com

Дамир Шите

Број и датум решења о именовању : 740-08-00374/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Суботица

Телефон : 024/554-266, 069/554-2660

Електронска адреса : kontakt@izvrsiteljsu.rs

Зоран Јовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1797/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Суботица

Телефон : 024-552-636

Електронска адреса : izvrsiteljsubotica@gmail.com

Срђан Миладинов

Број и датум решења о именовању : 740-08-00829/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Суботица

Телефон : 065/22-99-129; 024/55-32-30

Електронска адреса : izvrsitelj.miladinov@gmail.com

Радиша Петрић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00387/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Пријепоље

Телефон : 065/4580158

Електронска адреса : petricradisa@gmail.com

Ана Перендић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1690/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031525228;0652525228

Електронска адреса : izvrsitelj.perendic@gmail.com

Дамир Шаботић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1698/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031/523-156; 0603461089

Електронска адреса : dsaboticizvrsitelj@gmail.com 

Ђорђе Доганџић

Број и датум решења о именовању : 740-05-01735/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031512544;0659144979

Електронска адреса : djordje.izvrsitelj@gmail.com

Звездана Рајовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00906/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Ужице

Телефон : 063/487-528

Електронска адреса : rajoviczvezdana@gmail.com

Марина Пековић (претходно Јеремић)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00845/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Ужице

Телефон : 0600523652;031523652

Електронска адреса : mjeremic.izvrsitelj@gmail.com

Милан Лојаничић

Број и датум решења о именовању : 740-05-01785/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Ужице

Телефон : 031-52-57-51, 063-223-653

Електронска адреса : izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com

Дубравка Димитријевић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00905/2018-22 2019-02-08

Александар Крџић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1740/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 032371422;032375577;062375579

Електронска адреса : izvrsiteljcacak@gmail.com

Вук Терзић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1760/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 0691604304; 032222399

Електронска адреса : terzic@izvrsenje.com

Гордан Лозанић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1790/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 065/20-25-537

Електронска адреса : gordanlozanic@gmail.com

Драгана Чвркић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01780/2014-22 2014-11-12

Седиштe : Чачак

Телефон : 064/572-1845; 032/333-899

Електронска адреса : izvrsiteljcacak87@gmail.com

Марина Стеванчевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1741/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 063/562105

Електронска адреса : izvrsitelj.stevancevic@gmail.com

Миланка Савић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1791/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 063/660414

Електронска адреса : smilanka.izvrsitelj@gmail.com

Мирослав Ињац

Број и датум решења о именовању : 740-08-01796/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Чачак

Телефон : 032348275

Електронска адреса : izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com

Дејан Иванковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00335/2015-22 2019-02-08

Зоран Ђукић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00547/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Лозница

Телефон : 015/893-262, 064/9462-793

Електронска адреса : zorandjukic12@gmail.com

Марија Гачић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1799/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Лозница

Телефон : 065/2032041

Електронска адреса : izvrsiteljgacic@gmail.com

Маријана Дишић Гвозденовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00854/2015-22 2015-12-29

Седиштe : Лозница

Телефон : 015/877-383; 064/32-14-625

Електронска адреса : izvrsitelj.disic@gmail.com

Драгана Јаковљевић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-00260/2015-22 2016-06-01

Драган Петровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00302/2012-22 2013-03-20

Седиштe : Љубовија

Телефон : 062/887-20-96

Електронска адреса : izvrsitelj.dragan@gmail.com

Горан Савић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00250/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Шабац

Телефон : 064/293-02-15; 015/680-503

Електронска адреса : izvrsitelj.savic@gmail.com

Јелена Марић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00908/2015-22 2015-10-23

Седиштe : Шабац

Телефон : 015/602-734; 015/602-735; 066/53-53-626

Електронска адреса : jelena.maric@javniizvrsitelj.com

Мила Милосављевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1810/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Шабац

Телефон : 015/342-307

Електронска адреса : milamilosavljeviceric@gmail.com

Милан Јовичић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00414/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Шабац

Телефон : 015/376-408, 063/1026634

Електронска адреса : jovicic.mil@gmail.com

Мирко Ратковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00452/2013-22 2013-11-05

Седиштe : Шабац

Телефон : 0669011000

Електронска адреса : ratkovic@izvrsenje.com

Видоје Стојковић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00579/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Аранђеловац

Телефон : 0646167988;034720450

Електронска адреса : vidoje.stojkovic@gmail.com

Александар Тодоровић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01754/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034/209-242, 065/459-22-02

Електронска адреса : izvrsiteljtodorovic@gmail.com

Гордана Ђорђевић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1806/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034/206-258, 065/5298-551

Електронска адреса : golegoxy@gmail.com

Даница Чоловић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00455/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034322614;0646149082;034209635

Електронска адреса : office@kgizvrsitelj.rs

Бојан Тодоровић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању : 740-08-02609/2014-22 2016-03-31

Ђорђе Стојадиновић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1767/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 060/6550199

Електронска адреса : djordjis@gmail.com

Жарко Радовић

Број и датум решења о именовању : 740-08-01719/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034/356-198; 065/507-05-43

Електронска адреса : zarkoradovic82@gmail.com

Ивана Жугић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00487/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 064/3820273, 034/361440

Електронска адреса : ivanazugic75@gmail.com

Небојша Вујанац

Број и датум решења о именовању : 740-08-00268/2013-22 2013-07-01

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034/206-658; 066/855-98-61

Електронска адреса : vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Никола Жунић

Број и датум решења о именовању : 740-08-1718/2014-22 2014-06-27

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 0652034809;034356059

Електронска адреса : zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com

Смиљана Зубановић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00478/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 034/205-673, 065/914-10-12

Електронска адреса : smiljana.zubanovic@gmail.com

Стана Жунић

Број и датум решења о именовању : 740-08-00270/2012-22 2012-05-09

Седиштe : Крагујевац

Телефон : 063-80-53-647, 034-356-878

Електронска адреса : stanazunic@yahoo.com; stanazizvrsitelj@yahoo.com