Регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа

Приступ регистру можете остварити кликом овде.

 

Регистар је успостављен на основу чланова 331-336 Закона о прекршајима (Сл. гласник 65/13) у сврху наплате изречених новчаних казни, накнаде трошкова и наплате других новчаних износа досуђених по основу накнаде штете, имовинскоправног захтева или одузимања имовинске користи. Приступ регистру је ближе регулисан Правилником о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа (Сл. гласник 13/14).