Јавне набавке

Одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу, ЈН 42/2018

Конкурсна документација Величина: 1.07 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.3 MB

Одржавањe и унапређење апликације САПС, ЈН 41/2018

Конкурсна документација Величина: 0.89 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.89 MB

Отворени поступка јавне набавке услуга - одржавање и унапређење апликације Лурис - ЈН 40/2018

Конкурсна документација Величина: 0.84 MB
Позив на достављање понуда Величина: 0.52 MB

Сервисирање службених аутомобила марке Audi и Škoda - ЈН 38/2018

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB

Услуге проширивања функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и успостављање система e-filing-а у привредним судовима, ЈН 39/2018

Конкурсна документација Величина: 1.36 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.49 MB

Унапређење мрежне инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром јавних тужилаштава - ЈН 37/2018

Конкурсна документација Величина: 0.81 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.29 MB

Одржавање и даљи развој информационог система за надзор правосудних професија - ЈН 34/2018

Конкурсна документација Величина: 0.95 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.35 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.02 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB

Одржавањe и унапређење комуникационе мреже правосуђа - ЈН 36/2018

Конкурсна документација Величина: 1.23 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.31 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.14 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.4 MB

Услуга одржавањe и унапређење апликације АВП, ЈН 35/2018

Конкурсна документација Величина: 1.03 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.54 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.65 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Jавнa набавкa у отвореном поступку - услуга посредовање при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у иностранство, редни број 33/2018

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.62 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 1.27 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.2 MB

Одржавање NexTBIZ софтвера - ЈН 31/2018

Конкурсна документација Величина: 0.4 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.15 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.3 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Куповина архивских-магацинских полица за објекат Палата правде у Београду - ЈН 27/2018

Конкурсна документација Величина: 0.67 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.25 MB
Прилог 1 - Архива спецификација Величина: 0.01 MB
Прилог 2 - Намештај за одлагање Величина: 0.08 MB
Прилог 2 - Намештај за одлагање Величина: 0.09 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.67 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.69 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одржавањe система „Унидокс“ - ЈН 28/2018

Конкурсна документација Величина: 0.63 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.63 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Успостављање и унапређење хардверске инфраструктуре за основне судове кроз успостављање доменске инфраструктуре - ЈН 25/2018

Конкурсна документација Величина: 0.82 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.38 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одржавањe и унапређење Контакт центра - ЈН 26/2018

Конкурсна документација Величина: 0.55 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.55 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.32 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Увођење централизованог информационог система у привредне судове -
ЈН 30/2018

Конкурсна документација Величина: 1.44 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.29 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.44 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.36 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB

Техничка асистенција током извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду - ЈН 29/2018

Конкурсна документација Величина: 0.88 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.25 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.43 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара - бензин - горива за службена возила, ЈН 24/2018

Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.25 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.61 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.52 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.13 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.83 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одржавање и унапређење апликације САПО, ЈН 23/2018

Конкурсна документација Величина: 1.98 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.3 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Пројектантски надзор над извођењем радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу - ЈН 18/2018

Конкурсна документација Величина: 0.67 MB
Обавештење о покретању преговарачког поступка Величина: 0.15 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Унапређење рада судова кроз идентификацију и документовање пословних процеса
ЈН 21/2018

Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.26 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о доделу оговора Величина: 0.45 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Стручни надзор у смислу спровођења мера заштите од пожара током извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата Правде у Београду, ЈН 22/2018

Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.25 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Одржавање серверске опреме у судовима и јавним тужилаштвима ЈН 16/2018

Конкурсна документација Величина: 0.77 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.23 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.56 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Екстерна провера усклађености са међународним стандардима (ИСО), ЈН 15/2018

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.22 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.39 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 19/2018

Конкурсна документација Величина: 0.79 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.25 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.44 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка добара у отвореном поступку - систем за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа ЈН 20/2018

Конкурсна документација Величина: 1.03 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.36 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.3 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Обавештење о продужењу ока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.03 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.42 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.28 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку одржавања и унапређења апликације СИПРЕС система број ЈН 17/2018

Конкурсна документација Величина: 1.1 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.1 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.38 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Куповина клима уређаја за Основни суд у Лазаревцу редни број ЈН 14/2018.

Конкурсна документација Величина: 0.86 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Решење о исправци грешке у позиву за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Одлука о доделу уговора Величина: 0.49 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Dizel (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2017

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, број набавке 13/2018

Конкурсна документација Величина: 0.83 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.61 MB
Invitation for bids Величина: 0.6 MB
1.1. Архитектура Величина: 0.28 MB
1.2 Аг Трафо Величина: 0.04 MB
2.1 Конструкција Величина: 0.06 MB
2.2. Саобраћајнице Величина: 0.04 MB
3 Хидротехничке инсталације Величина: 0.07 MB
4.1. Електрика Величина: 0.09 MB
4.2. Трафо Величина: 0.07 MB
4.3_emp & csnu Величина: 0.04 MB
5_tis Величина: 0.09 MB
6.1_kgh Величина: 0.25 MB
6.2_sprinkler Величина: 0.06 MB
6.3_gas IG-55 Величина: 0.04 MB
6.4_Лифтови Величина: 0.05 MB
6.5_Дизел Величина: 0.03 MB
8_Сао Сигнализација Величина: 0.01 MB
9.1_Спољно уређење Величина: 0.03 MB
9.2_Пејзажна Величина: 0.05 MB
Збирна рекапитулација Величина: 0.01 MB
ЗОП Величина: 0.01 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.23 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.16 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.83 MB
Шема столарије и брaварије Величина: 52.76 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.33 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.94 MB
Цртежи - позиција 18-01/1 Величина: 0.05 MB
Цртежи - позиција 18-01/1 Величина: 0.05 MB
Цртежи - позиција 18-01/3 Величина: 2.3 MB
Додатне информације и појашњења 4 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 5 Величина: 0.37 MB
Додатне информације и појашњења 7 Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења 8 Величина: 0.27 MB
Витра подградни лавабо - слика Величина: 0.06 MB
Витра подградни лавабо - технички цртеж Величина: 0.01 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Архитектура Величина: 0.28 MB
Информативни цртеж Величина: 0.65 MB
Спецификација санитарне галантерије Величина: 0.41 MB
Цртеж клупе Величина: 0.4 MB
Додатне информације и обавештења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Трафо Величина: 0.07 MB
Предмет и предрачун радова TIS PZI IZM 001-1 систем видео надзора Величина: 0.07 MB
Слика Величина: 1.32 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.94 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Слика Величина: 0.44 MB
Слика Величина: 0.29 MB
Архитектура Величина: 0.28 MB
Електрика Величина: 0.09 MB
Трафо Величина: 0.07 MB
Кгх Величина: 0.25 MB
Марке бетона Величина: 0.49 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
FC јединице - подаци о буци Величина: 0.01 MB
Архитектура Величина: 0.28 MB
Хидротехничке инсталације Величина: 0.07 MB
тис Величина: 0.09 MB
Дизел Величина: 0.03 MB
Спољно уређење Величина: 0.03 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.33 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.48 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.42 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.28 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.94 MB
Измене позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
notice extension of deadline Величина: 0.11 MB
Додатне информације и појашњења - допуна Величина: 0.54 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Архитектура Величина: 0.28 MB
Аг трафо Величина: 0.04 MB
Конструкција Величина: 0.06 MB
Саобраћајнице Величина: 0.04 MB
Хидротехничке инсталације Величина: 0.06 MB
Електрика Величина: 0.09 MB
Трафо Величина: 0.06 MB
emp & csnu Величина: 0.04 MB
тис Величина: 0.09 MB
кгх Величина: 0.24 MB
sprinkler Величина: 0.06 MB
gas IG-55 Величина: 0.04 MB
Лифтови Величина: 0.05 MB
Дизел Величина: 0.03 MB
Сигнализација Величина: 0.01 MB
Спољно уређење Величина: 0.03 MB
Пејзажна Величина: 0.05 MB
Збирна рекапитулација Величина: 0.01 MB
ЗОП Величина: 0.01 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.28 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.94 MB
notice_extension of deadline Величина: 0.11 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.72 MB
Решење о исправци техничке грешке у одлуци о додели уговора Величина: 0.15 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.22 MB

Пројектантски надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду - ЈН 12/2018

Конкурсна документација Величина: 0.65 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.07 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.24 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.55 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.14 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.25 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Стручни надзор у смислу спровођења мера заштите од пожара током извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 6/2018

Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.09 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.54 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка - координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду - ЈН 11/2018

Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.09 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.03 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка - одржавање софтвера за судску праксу у судовима, ЈН 10/2018

Конкурсна документација Величина: 1.61 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.07 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.25 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – прање службених аутомобила, ЈН 9/2018

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.22 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.4 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Набавка услуга мале вредности - сервисирање службених аутомобила марке Mazda, редни број 8 /2018

Конкурсна документација Величина: 0.57 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.74 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 1.33 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.2 MB

Непредвиђени радови на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу

Обавештење о покретању преговорачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Величина: 1.75 MB
Конкурсна документација Величина: 0.67 MB
Предмер непредвиђених радова Величина: 0.47 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.29 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Предмер и предрачун - образац структуре понуђене цене Величина: 0.02 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.15 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 5/2018

Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Додатне инфомације и појашњења 1 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.28 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.69 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 1.79 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара у поступку мале вредности – куповина намештаја за правосудне органе у Аранђеловцу, ЈН 4/2018

Конкурсна документација Величина: 0.74 MB
Образац структуре понуђене цене Величина: 0.03 MB
Цртеж кухиње Величина: 0.01 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.28 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.74 MB
Образац структуре цене - исправљена грешка Величина: 0.03 MB
Одлука о додели уговора Величина: 1.34 MB
Решење о исправци грешке у одлуци о додели уговора Величина: 0.75 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуга осигурања – осигурање запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Централизована јавна набавка услуга осигурања – осигурање запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде (Партија 1), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – прање службених аутомобила, ЈН 3/2018

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.11 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 1.44 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – праћење и анализа медијских објава, ЈН 2/2018

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.11 MB
Одлука о додели уговора Величина: 2.98 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуга осигурања – услуга каско осигурања возила (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуга осигурања – услуга обавезног осигурања возила (Партија 1), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуга осигурања – путничко здравствено осигурање (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка непредвиђених радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 1/2018

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Предмер и предрачун - образац и структуре понуђене цене Величина: 0.12 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.17 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Предмер и предрачун - образац и структуре понуђене цене - пречишћен текст Величина: 0.11 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.19 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Централизована јавна набавка горива и мазива - Evro Premium BMB 95 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2017

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина клима ормана, ЈН 43/2017

Конкурсна документација Величина: 0.87 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања Портала судова, ЈН 42/2017

Конкурсна документација Величина: 0.79 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања Централне платформе за развој интернет страница правосудних органа, ЈН 41/2017

Конкурсна документација Величина: 0.77 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.25 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања система за вођење регистара, шифарника и евиденција, ЈН 40/2017

Конкурсна документација Величина: 1.09 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.15 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка антивирусног софтвера за потребе правосудних органа, ЈН 39/2017

Конкурсна документација Величина: 0.92 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.91 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања интернет презентација, ЈН 38/2017

Конкурсна документација Величина: 0.68 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.22 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка намештаја за Прекршајни суд у Панчеву, ЈН 37/2017

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Образац структуре понуђене цене Величина: 0.02 MB
Цртеж кухиње Величина: 0.03 MB
Цртеж приземља са распоредом намештаја Величина: 0.2 MB
Цртеж спрата са распоредом намештаја Величина: 0.25 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација (пречишћен текст) Величина: 0.7 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB
Одлука о измени уговора Величина: 0.72 MB

Јавна набавка услуга одржавања инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing), ЈН 36/2017

Конкурсна документација Величина: 1.42 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.11 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.15 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.22 MB

Јавна набавка непредвиђених радова на реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријепољу у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 35/2017

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.14 MB
Предмер и предрачун - образац и структуре понуђене цене Величина: 0.08 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.17 MB
Oбавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка непредвиђених радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 34/2017

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.16 MB
Предмер и предрачун - образац структуре понуђене цене Величина: 0.08 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.18 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка намештаја за потребе Основног јавног тужилаштва, Прекршајног суда и Основног суда у Лазаревцу, ЈН 33/2017

Конкурсна документација Величина: 0.71 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Архива просторије 11 и 15 Величина: 0.02 MB
Архива просторија 7 Величина: 0.02 MB
Архива просторија 15 Величина: 0.06 MB
Архива просторија 16 Величина: 0.02 MB
Образац структура цене Величина: 0.11 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.71 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Измена додатних информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Образац структуре цене - пречишћен текст Величина: 0.12 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.71 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.18 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одржавање САПС пословног софтвера, ЈН 32/2017

Конкурсна документација Величина: 0.84 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.84 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.22 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања комуникационе мреже судова, ЈН 31/2017

Конкурсна документација Величина: 1.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.33 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.66 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.66 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документације - пречишћен текст Величина: 1.66 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије Величина: 0.18 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања АВП пословног софтвера, ЈН 30/2017

Конкурсна документација Величина: 1.07 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.11 MB
Допуна конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.07 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу 29/2017

Конкурсна документација Величина: 0.55 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.13 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.23 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација Величина: 0.54 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.13 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.28 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку одржавање система Лурис, ЈН 27/2017

Конкурсна документација Величина: 0.83 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.11 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу, ЈН 26/2017

Конкурсна документација Величина: 0.63 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.13 MB
Образац структуре цене Величина: 0.19 MB
Измена конкурсне документације 1 Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст 1 Величина: 0.64 MB
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Величина: 0.28 MB
Једнополна шема разводних ормана I Величина: 0.1 MB
Једнополна шема разводних ормана II Величина: 0.1 MB
Једнополна шема разводних ормана III Величина: 0.1 MB
Додатне информације и појашњења 2 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2 Величина: 0.29 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.64 MB
Образац структуре цене - пречишћен текст Величина: 0.19 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.46 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB
Одлука о измени уговора Величина: 0.12 MB

Јавна набавка услуга израде стручног мишљења о могућности доградње зграде Трећег основног суда у Београду, ЈН 25/2017

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.11 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.14 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - стручни надзор над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, ЈН 24/2017

Конкурсна документација Величина: 0.55 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.24 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.51 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Услуга одржавања Унидокс апликације, број набавке 23/2017

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.26 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.36 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Услугa одржавања САПО пословног софтвера, редни број 22/2017

Конкурсна документација Величина: 2 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.99 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.38 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Jавнa набавкa одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ, број набавке 21/2017

Конкурсна документација Величина: 0.4 MB
Обавештење о покретању преговарачког поступка Величина: 0.17 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.45 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, број набавке 20/2017

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.22 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.28 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде првавосудних органа у Лазаревцу, број набавке 19/2017

Конкурсна документација Величина: 0.63 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Предмер и предрачун - образац структуре цене Величина: 0.09 MB
Предмер и предрачун - техничка спецификација за лифт Величина: 0.14 MB
Додатне информације и појашњења 1 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 2 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 3 Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.63 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења 4 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 5 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 6 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 7 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 8 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 9 Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења 10 Величина: 0.28 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.27 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.63 MB
Предмер и предрачун 5.3 - образац и структура цене 1 Величина: 0.09 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.29 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.63 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења 11 Величина: 0.28 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - исправка Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.63 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Предмер и предрачун 5.3. образац структуре цене 2 Величина: 0.09 MB
Додатне информације и појашњења 13 Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.67 MB
Решење о исправи одлуке о додели уговора Величина: 0.25 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка мале вредности - израда процедура рада, техничких упутстава и анализа система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности 18/2017

Конкурсна документација Величина: 0.45 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.63 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.45 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.51 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање Контакт центра, ЈН 17/2017

Конкурсна документација Величина: 0.57 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.64 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање серверске опреме у судовима и јавним тужилаштвима, ЈН 16/2017

Конкурсна документација Величина: 0.63 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.63 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.35 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2015

Обавештење о закљученом угогору Величина: 0.21 MB

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Dizel (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2015

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања СИПРЕС система, ЈН 15/2017

Конкурсна документација Величина: 0.88 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.81 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.35 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.95 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријепољу, ЈН 14/2017

Конкурсна документација Величина: 0.54 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.18 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку - реконструкција и адаптација зграде Основног суда у Пријепољу, ЈН 13/2017

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Предмер и предрачун Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Ситуациони план зграде са шемама столарије Величина: 4.97 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.3 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина тонера, ЈН 12/2017

Конкурсна документација Величина: 0.77 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.73 MB
Додатне инфомрације и појашњења Величина: 0.3 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.3 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.37 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 Величина: 0.21 MB

Јавна набавка добара у отвореном поступку - куповина намештаја за Прекршајни суд у Пожаревцу, ЈН 11/2017

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.69 MB
Образац структуре цене Величина: 0.09 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.53 MB
Додатне информације и пјашњења Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача – уређаји за штампање Тип 8 (Партија 14), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача - радне станице Тип 2 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016 – други део

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка непредвиђених радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 10/2017

Конкурсна документација Величина: 0.52 MB
Обавештење о покретању преговарачког поступка Величина: 0.62 MB
Образац структуре цене - предмер Величина: 0.07 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга израде техничке документације за извођење радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 9/2017

Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.66 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.73 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.36 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 8/2017

Конкурсна документација Величина: 0.51 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.11 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача - радне станице Тип 2 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Mazda - поновљени поступак, ЈН 7/2017

Конкурсна документација Величина: 0.49 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.55 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 0.45 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.2 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама IV 2017 Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара - куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу, ЈН 6/2017

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Техничке спецификације набавне опреме Величина: 2.18 MB
Техничке спецификације пројектоване опреме Величина: 5 MB
Образац структуре цене Величина: 0.12 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.53 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.29 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.53 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.62 MB

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Mazda, ЈН 5/2017

Конкурсна документација Величина: 0.49 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.56 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.17 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Škoda и Audi, ЈН 4/2017

Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.57 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.27 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.61 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 0.54 MB
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Величина: 0.2 MB
квартално обавештење о издатим наруџбеницама IV 2017 Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга праћења и анализе медијских објава, ЈН 3/2017

Конкурсна документација Величина: 0.58 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.54 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.3 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга прања службених аутомобила, ЈН 2/2017

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.58 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.47 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуге путничког здравственог осигурања, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка ауто гума за службене аутомобиле, ЈН 1/2017

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.57 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.23 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину Величина: 0.08 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 1 Величина: 0.08 MB
Измене годишњег плана јавних набавки 2 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 3 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 4 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 5 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 6 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 7 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 8 Величина: 0.09 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 9 Величина: 0.1 MB
Измена годишњег плана јавних набавки 10 Величина: 0.1 MB

Централизована јавна набавка услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуге каско осигурања возила, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуге обавезног осигурања возила, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Централизована јавна набавка услуге мобилне телефоније, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2016

Централизована јавна набавка услуге мобилне телефоније, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2016. Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 41/2016

Конкурсна документација Величина: 0.52 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.5 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 40/2016

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.66 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга одржавања Портала судова, ЈН 39/2016

Конкурсна документација Величина: 0.59 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.59 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 38/2016

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 37/2016

Конкурсна документација Величина: 0.68 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.71 MB
Предмер и предрачун - образац структуре цене Величина: 2.87 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга успостављања и унапређења хардверске инфраструктуре у судовима опште надлежности, ЈН 36/2016

Конкурсна документација Величина: 0.85 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.59 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.85 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.28 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Jавна набавка добара - унапређење рада привредних судова, ЈН 35/2016

Конкурсна документација Величина: 1.11 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.77 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.11 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.11 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.47 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања службених аутомобила марке Mazda, ЈН 34/2016

Конкурсна документација Величина: 0.49 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.64 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.25 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга развоја информационог система за надзор правосудних професија, ЈН 33/2016

Конкурсна документација Величина: 0.74 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.62 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.74 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.74 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.55 MB

Јавна набавка услуга одржавања интернет презентација, ЈН 32/2016

Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.58 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.65 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања Контакт центра, ЈН 31/2016

Конкурсна документација Величина: 0.57 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.52 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.57 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.17 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у судовима (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде), ЈН 30/2016

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.23 MB

Јавна набавка услуга успостављања електронских регистара, евиденција и шифарника, ЈН 29/2016

Конкурсна документација Величина: 1.21 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.22 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.3 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом оговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга израде централне платформе за развој интернет страница правосудних органа, ЈН 28/2016

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.24 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга успостављања инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing), ЈН 27/2016

Конкурсна документација Величина: 3.89 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.24 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.24 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.23 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.21 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB

Јавна набавка услуга одржавања комуникационе мреже судова, ЈН 26/2016

Конкурсна документација Величина: 1.46 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.71 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.23 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.46 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.23 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у судовима, ЈН 25/2016

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.73 MB
Измене конкурсне документација Величина: 0.22 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.57 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.21 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга одржавања АВП пословног софтвера, ЈН 24/2016

Конкурсна документација Величина: 0.93 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.67 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.91 MB
Обавештење о закљученoм уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања ЛУРИС апликације, ЈН 23/2016

Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.97 MB
Обавештење о закљученoм уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања САПС пословног софтвера, ЈН 22/2016

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.43 MB
Обавештење о закљученoм уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у јавним тужилаштвима, ЈН 21/2016

Конкурсна документација Величина: 0.53 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB

Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 20/2016

Конкурсна документација Величина: 0.64 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.53 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.29 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство, ЈН 19/2016

Конкурсна документација Величина: 0.59 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.71 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о оквирном споразуму Величина: 0.2 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 12.12.2016 Величина: 0.04 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 01.04.2017 Величина: 0.21 MB
Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 11.09.2017 Величина: 0.21 MB
24 квартално обавештење о издатим наруџбеницама IV 2017 Величина: 0.21 MB

Јавна набавка рaдoвa рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду - Унапређење објеката правосудних органа

Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings

Палата правде - међународни позив Величина: 0.34 MB
Palace of Justice TENDERINV upgrading of judiciary buildings_en Величина: 0.32 MB
Јавна набавка рaдoвa рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду - Унапређење објеката правосудних органа Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings Величина: 0.04 MB

Јавна набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ, ЈН 18/2016

Конкурсна документација Величина: 0.39 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.11 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.29 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.42 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 17/2016

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.19 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 16/2016

Конкурсна документација Величина: 0.77 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.75 MB
Образац 5.3. Предмер и предрачун Величина: 0.74 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Шема столарије - суд модел Величина: 1.38 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и објашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења - исправка Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Шема столарије - пулт Величина: 0.04 MB
Шема столарије - фасадни панели Величина: 0.08 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Катастарски план водова Величина: 0.78 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Шема браварије - спољашње уређење Величина: 0.31 MB
Додатне информације и појашњење Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Услови ЕПС дистрибуција Величина: 3 MB
Услови ЈКП ВИК Величина: 0.89 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.77 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.78 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Изглед табле Величина: 0.06 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашењења Величина: 0.2 MB
Образац - предмер и предрачун Величина: 0.74 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Образац 5.3. - предмер и предрачун Величина: 0.74 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.78 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.64 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.3 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB
Одлука о измени уговора Величина: 0.18 MB

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
-таблице за означавање-
Редни број 15/2016

Конкурсна документација Величина: 0.24 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.09 MB
Образац структуре цена Величина: 0.07 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.16 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање САПО пословног софтвера, ЈН 14/2016

Конкурсна документација Величина: 1.87 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - редован сервис службених аутомобила марке Mazda, ЈН 13/2016

Конкурсна документација Величина: 0.51 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.43 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - сервисирање и одржавање службених возила, ЈН 12/2016

Конкурсна документација Величина: 0.62 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.62 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.7 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара у отвореном поступку - таблице за означавање 11/2016

Позив за подношење понуда Величина: 0.12 MB
Конкурсна документација Величина: 0.51 MB
Образац структуре цена Величина: 0.07 MB
Техничка спецификација Величина: 18.13 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем фасадерских и других радова на згради КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 10/2016

Конкурсна документација Величина: 0.64 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.47 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку - фасадерски и други радови на згради КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 9/2016

Конкурсна документација Величина: 0.84 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.84 MB
6.1. настрешница изнад улазних врата Величина: 0.13 MB
6.2. ограда на парапету Величина: 0.07 MB
6.3. ограда у низу на терасама Величина: 0.07 MB
6.4. ограда Величина: 0.03 MB
6.5. Типски детаљ ограде Величина: 0.11 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.22 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.85 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.43 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - технички преглед зграда правосудних органа, ЈН 8/2016

Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.22 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.72 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 1.14 MB
Обавештење о закљученим оквирним споразумима Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за партију 6 Величина: 0.21 MB

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - читачи бар кодова, ЈН 7/2016

Конкурсна документација Величина: 0.48 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.48 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.09 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 6/2016

Конкурсна документација Величина: 0.68 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.67 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.68 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.67 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.29 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - праћење и анализа медијских објава, ЈН 5/2016

Конкурсна документација Величина: 0.58 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.55 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку - изградња зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 4/2016

Конкурсна документација Величина: 0.78 MB
Образац 6.3. предмер и предрачун Величина: 0.28 MB
Технички опис Величина: 2.08 MB
Технички услови Величина: 1.82 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Пречишћен текст техничког описа Величина: 2.23 MB
Пречишћен образац 6.3. предмер и предрачун Величина: 0.28 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.78 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.78 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.26 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.25 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Допуњен образац 6.3 предмер и предрачун Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.46 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB
Одлука о измени уговора Величина: 0.15 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање СИПРЕС система, ЈН 3/2016

Конкурсна документација Величина: 0.97 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Претходно обавештење о намери спровођења отворених поступака јавних набавки добара, услуга и радова у 2016. години

Претходно обавештење Величина: 0.72 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - осигурање запослених и службених аутомобила, ЈН 2/2016

Конкурсна документација Величина: 0.55 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.68 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документације - пречишћен текст Величина: 0.55 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.54 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.54 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.53 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.52 MB
Обавештење о закљученим уговорима Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - непредвиђени радови на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 1/2016

Конкурсна документација Величина: 0.54 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.24 MB
Предмер и предрачун - образац 6.3. Величина: 0.1 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину Величина: 0.1 MB
Измена годишњег плана јавних набавки број: 1 Величина: 0.1 MB
Измена годишњег плана јавних набавки број: 2 Величина: 0.11 MB
Измена годишњег плана јавних набавки број: 3 Величина: 0.11 MB
Измена годишњег плана јавних набавки број: 4 Величина: 0.11 MB
Измена годишњег плана јавних набавки број: 5 Величина: 0.11 MB
Измена годишњег плана јавних набавки број: 6 Величина: 0.12 MB

’Јавна набавка намештаја и рачунарске опреме из кредита ЕИБ ЈН – Унапређење објеката правосудних органа

Међународни позив за достављање понуда Величина: 0.32 MB
International invitation for tenders Величина: 0.3 MB
Конкурсна документација Величина: 0.75 MB
BIDDING DOCUMENTS Величина: 0.49 MB
Razjasnjenja_Clarifications_No 1_25_01_16 Величина: 0.05 MB
Разјашњења_Clarifications_No 2_18_02_16 Величина: 0.06 MB
Исправка_Corrigendum No 1_19_02_2016 Величина: 0.07 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - редован сервис службених аутомобила марке Mazda, ЈН 48/2015

Конкурсна документација Величина: 0.5 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.61 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.28 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - одржавање Портала судова са пратећим сервисима, ЈН 47/2015

Позив за допуну понуда Величина: 0.37 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.32 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.29 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - техничка контрола техничке документације за реконструкцију и санацију зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду, ЈН 46/2015

Конкурсна докуменатација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке документације за реконструкцију и санацију зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду, ЈН 45/2015

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.28 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - израда процедура рада, техничких упутстава и анализа рада система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности, ЈН 44/2015

Конкурсна документација Величина: 0.46 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.4 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку - рушење зграде у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 11 у Ужицу, ЈН 43/2015

Конкурсна документација Величина: 1.14 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.14 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – техничка контрола техничке документације за изградњу зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, редни број 42/2015

Конкурсна документација Величина: 0.52 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.52 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обевештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара у отвореном поступку – рачунарска опрема за правосудне органе, редни број 41/2015

Конкурсна документација Величина: 0.71 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.71 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.71 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.71 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.39 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка добара у отвореном поступку – развој центара за смештај података, редни број 40/2015

Конкурсна документација Величина: 0.8 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.8 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.8 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.81 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.26 MB
Допуна конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.8 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.81 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.42 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање Портала судова са пратећим сервисима, редни број 39/2015

Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.56 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.56 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.24 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.75 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени радови на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 38/2015

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.24 MB
Образац - предмер и предрачун Величина: 0.14 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Образац - предмер и предрачун Величина: 0.14 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.47 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање серверске опреме у судовима, редни број 37/2015

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.66 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.21 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.65 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – израда техничке документације за изградњу зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, редни број 36/2015

Конкурсна документација Величина: 0.63 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.62 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.62 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.62 MB
Додатне информације о објашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.5 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка намештаја и рачунарске опреме из кредита ЕИБ
ЈН – Унапређење објеката правосудних органа

GENERAL PROCUREMENT NOTICE_MoJ_Goods Величина: 0.29 MB
Јавни позив Катанићева намештај - ср Величина: 0.31 MB
Procurement_notice_Kataniceva_furniture En Величина: 0.3 MB
Тендер Катанићева намештај - српски - коначно Величина: 1.14 MB
Tender_Kataniceva_Furniture_EN_final Величина: 0.75 MB
Шеме производног намештаја Величина: 27.39 MB
Спецификација намештаја Величина: 2.85 MB
Разјашњења_Clarifications_No 1_16_10_15 Величина: 0.05 MB
Разјашњења_Clarifications_No 2_23_10_15 Величина: 0.05 MB
Разјашњена_Clarifications_No 3_30_10_15 Величина: 0.06 MB
Разјашњења_Clarifications_No 4_05_11_15 Величина: 0.06 MB
Разјашњења_Clarifications_No 5_17_11_15 Величина: 0.07 MB
Исправка тендерске документације_Corrigendum No 1_25_11_2015 Величина: 0.13 MB
Разјашњења_Clarifications_No 6_26_11_15 Величина: 0.06 MB
Разјашњења_Clarifications_No 7_02_12_15 Величина: 0.05 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање САПС пословног софтвера, редни број 35/2015

Конкурсна документација Величина: 0.67 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.67 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.67 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање ЛУРИС пословног софтвера, редни број 34/2015

Конкурсна документација Величина: 0.77 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.77 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.77 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање и даље унапређење интернет презентација, редни број 33/2015

Конкурсна документација Величина: 0.62 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.62 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.4 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – одржавање АВП пословног софтвера, редни број 32/2015

Конкурсна документација Величина: 0.85 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.31 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Образац структуре понуђене цене Величина: 0.19 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка радова у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 31/2015

Конкурсна документација Величина: 0.36 MB
Позив за подношење понуде Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – успостављање и одржавање комуникационе мреже судова, редни број 30/2015

Конкурсна документација Величина: 1.49 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.24 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.49 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене и допуне конкурсне документације Величина: 0.23 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.5 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.5 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 29/2015

Конкурсна документација Величина: 0.62 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.77 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку – изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 28/2015

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.79 MB
Образац - предмер и предрачун Величина: 0.12 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Образац - предмер и предрачун Величина: 0.12 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.7 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима, редни број 27/2015

Конкурсна документација Величина: 0.47 MB
Позив за подношење понуде Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе правосудних органа, редни број 26/2015

Конкурсна документација Величина: 0.66 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.1 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.65 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.65 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.27 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења - измена одговора 17 Величина: 0.27 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Извод из Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Величина: 0.02 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.18 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање АВП пословног софтвера, редни број 25/2015

Конкурсна документација Величина: 0.99 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 24/2015.

Конкурсна документација Величина: 0.55 MB
Позив за подношење понуде Величина: 0.3 MB
Подаци о одлуци о додели уговора Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - одржавање рачуноводственог софтвера NextBIZ, редни број 23/2015

Конкурсна документација Величина: 0.45 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.11 MB
Подаци о одлуци о додели уговора Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору (наручилац је Више јавно тужилаштво у Сомбору)

Конкурсна документација Величина: 0.62 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и адаптација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору (наручилац је Више јавно тужилаштво у Сомбору)

Конкурсна документација Величина: 0.7 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.17 MB
Образац структуре цене - предмер и предрачун Величина: 0.09 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.17 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Величина: 0.04 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Јавна набавка добара у отвореном поступку - куповина намештаја и опремање ентеријера зграде Прекршајног суда у Београду у ул. Устаничка бр. 14, редни број 22/2015.

Образац структуре цене Величина: 0.02 MB
Шема 1 Величина: 0.12 MB
Шема 2 Величина: 0.01 MB
Шема 3 Величина: 0.01 MB
Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Позив на подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Образац структуре цене - измена Величина: 0.02 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.14 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.14 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.14 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.13 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - успостављање комуникационе мреже судова на локацији Извршног одељења Првог основног суда у Београду, редни број 20/2015

Конкурсна документација Величина: 0.48 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Подаци о одлуци о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима, редни број 21/2015

Конкурсна документација Величина: 0.6 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.28 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - израда техничке спецификације за развој центара за смештај података, редни број 19/2015

Конкурсна документација Величина: 0.24 MB
Позив за подношење понуде Величина: 1.39 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 18/2015

Конкурсна документација Величина: 0.3 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.89 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.26 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.62 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.2 MB

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и адаптација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 17/2015

Конкурсна документација Величина: 0.34 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.99 MB
Образац - предмер и предрачун Величина: 0.74 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.1 MB
Додатне информације и појашњења 2 Величина: 0.09 MB
Додатне информације и појашњења 3 Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења 4 Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења 5 Величина: 0.2 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења 6 Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења 7 Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења 25.05/1 Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења 25.05/2 Величина: 0.19 MB
Измена конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Додатне информације и појашњења 25.05./3 Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења 25.05./4 Величина: 0.19 MB
Додатне информације и појашњења 26.05. Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења 26.05/2 Величина: 0.2 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.19 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 0.69 MB