Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
на основу Оквирног споразума који је закључила
Управа за заједничке послове републичких органа
– услуга каско осигурања возила (Партија 2) -
централизована јавна набавка број 6/2020

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.11 MB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
на основу Оквирног споразума који је закључила
Управа за заједничке послове републичких органа
– услуга обавезног осигурања возила (Партија 1) -
централизована јавна набавка број 6/2020

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.11 MB

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга мобилне телефоније - централизована јавна набавка број 4/2020

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

Проширивање функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и система еСуд и одржавање и унапређење сервиса централизоване електронске огласне табле судова ЈН 33/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Успостављање и одржавање сервиса за електронско слање података државним органима - ЈН 31/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка радних станице тип 2 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 2/2020

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу - ЈН 30/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.74 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.09 MB

Oдржавање и даљи развој информационог система за надзор над радом правосудних професија - ЈН 28/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Одржавањe и унапређење апликације Лурис - ЈН 29/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Обавештење о додели уговора , обустави или поништењу Величина: 0.09 MB

Проширење функционалности система за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа - ЈН 27/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB

Извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - редни број 31/2019

Обавештење о измени уговора Величина: 0.08 MB

Радови на постављању звучне баријере на објекту Палата правде у Београду - ЈН 25/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Одлука о обустави поступка Величина: 0.75 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.09 MB

Oдржавање и унапређење апликације за вођење предмета у основним и прекршајним судовима -
ЈН 26/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Исправка - обавештење о изменама и додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Јавни позив - пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.57 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB

Контакт центар и софтвер за прву линију подршке за ИКТ системе у правосуђу - ЈН 24/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.55 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Јавна набавка услуга - одржавање система УНИДОКС - ЈН 23/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.77 MB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ nа основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.04 MB

Одржавање серверске опреме у дата центрима судова и јавних тужилаштава, ЈН 22/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Јавни позив - пречишћен текст Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (2) Величина: 0.05 MB
Исправка - одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.07 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (3) Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (4) Величина: 0.05 MB
Одлука о доделу уговора Величина: 0.63 MB

Јавнa набавкa услуга - одржавање апликације САПО уз припрему миграције на нови систем - ЈН 21/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.03 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Набавка намештаја за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 20/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 2 Величина: 0.13 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 3 Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (4) Величина: 0.05 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.09 MB

Успостављање доменске инфраструктуре у јавним тужилаштвима - ЈН 19/2020.

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.05 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.56 MB

Извођење радова на машинским инсталацијама дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 18/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (2) Величина: 0.05 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (3) Величина: 0.05 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 4 Величина: 0.06 MB
Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (5) Величина: 0.06 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (6) Величина: 0.06 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (7) Величина: 0.06 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (8) Величина: 0.06 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

јавни позив - посредовање при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у иностранство - ЈН 17/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Oдговор на захтев за појашњењима или додатним информацијама Величина: 0.04 MB
Одлука о закључењу оквирног споразума Величина: 0.58 MB
Обавештење о закључењу оквирног споразума Величина: 0.1 MB

Отворени поступак јавне набавке услуга - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 16/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.78 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Oтворени поступак јавне набавке услуга - увођење система аутоматизације процеса – Robotic Process Automation - ЈН 15/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одговор на захтеве за појашњењима или додатним информацијама (1) Величина: 0.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.86 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.09 MB

Јавнa набавкa услуга у конкурентном поступку са преговарањем - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 14/2020

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Обустава поступка Величина: 0.54 MB
Обавештење о обустави поступка Величина: 0.09 MB

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга - одржавање NexTBIZ софтвера - ЈН 13/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.33 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

Одржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима - ЈН 12/2020

Конкурсна документација Величина: 1.96 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.03 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.37 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.31 MB
Обавештење о продужењу рока Величина: 0.2 MB
Измена позива за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација пречишћен текст Величина: 1.96 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.42 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одрживи развој портала, интернет презентација и електронске поште у надлежности Министарства правде - Јн 11/2020

Конкурсна документација Величина: 1.16 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.29 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.2 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.8 MB
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 Величина: 0.21 MB

услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга - израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу - ЈН 10/2020

Конкурсна документација Величина: 1.18 MB
Обавештење о покретању поступка Величина: 0.99 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.37 MB

Одрживи развој апликације „правосудни информациони систем“- ЈН 9/2020.

Конкурсна документација Величина: 1 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.33 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Одрживи развој апликације „промет непокретности“ - ЈН 8/2020

Конкурсна документација Величина: 1.5 MB
Позив за подношење понуда Величина: 0.27 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и унапређење система „Е-аукција“ - ЈН 7/2020

Конкурсна документација Величина: 1.03 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.08 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.21 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.37 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 1.04 MB
Одлука о додели уговора Величина: 2.36 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

Услуга у отвореном поступку - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 2/2020

Конкурсна документација Величина: 2.48 MB
Позив за подношење понуда Величина: 1.1 MB
Додатне информације и појашњења Величина: 0.22 MB
Измене конкурсне документације Величина: 0.3 MB
Конкурсна документација - пречишћен текст Величина: 2.48 MB