Јавне набавке - Министарство правде

Јавне набавке

Јавна набавка услуга одржавања АВП пословног софтвера, ЈН 30/2017

Конкурсна документација

Величина: 1.07 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Допуна конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.07 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу 29/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу 28/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку одржавање система Лурис, ЈН 27/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.83 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Јавна набавка радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу, ЈН 26/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Образац структуре цене

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измена конкурсне документације 1

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст 1

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Једнополна шема разводних ормана I

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Једнополна шема разводних ормана II

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Једнополна шема разводних ормана III

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде (демонтажа кровног покривача)

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Образац структуре цене - пречишћен текст

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга израде стручног мишљења о могућности доградње зграде Трећег основног суда у Београду, ЈН 25/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - стручни надзор над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, ЈН 24/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Услуга одржавања Унидокс апликације, број набавке 23/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.36 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Услугa одржавања САПО пословног софтвера, редни број 22/2017

Конкурсна документација

Величина: 2 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 1

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.99 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.38 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Jавнa набавкa одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ, број набавке 21/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, број набавке 20/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде првавосудних органа у Лазаревцу, број набавке 19/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Предмер и предрачун - образац структуре цене

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Предмер и предрачун - техничка спецификација за лифт

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 1

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 2

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 3

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 6

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 7

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 8

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 9

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 10

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Предмер и предрачун 5.3 - образац и структура цене 1

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измене конкурсне документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - исправка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације 5

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст 4

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 12

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације 6

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Предмер и предрачун - 5.3. образац структуре цене 2

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 13

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Решење о исправци одлуке о додели уговора

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка мале вредности - израда процедура рада, техничких упутстава и анализа система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности 18/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање Контакт центра, ЈН 17/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање серверске опреме у судовима и јавним тужилаштвима, ЈН 16/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.35 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2015

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка горива и мазива – Evro Dizel (Партија 3), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2015

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања СИПРЕС система, ЈН 15/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.88 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.81 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.35 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.95 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији зграде Основног суда у Пријепољу, ЈН 14/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - реконструкција и адаптација зграде Основног суда у Пријепољу, ЈН 13/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Предмер и предрачун

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Ситуациони план зграде са шемама столарије

Величина: 4.97 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина тонера, ЈН 12/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.73 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.37 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у отвореном поступку - куповина намештаја за Прекршајни суд у Пожаревцу, ЈН 11/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.69 MB
Преузимање

Образац структуре цене

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача – уређаји за штампање Тип 8 (Партија 14), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача - радне станице Тип 2 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016 – други део

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка непредвиђених радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 10/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Образац структуре цене - предмер

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга израде техничке документације за извођење радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 9/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.72 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.73 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.36 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга пројектантског надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 8/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка рачунарске опреме и штампача - радне станице Тип 2 (Партија 2), на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 15/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Mazda - поновљени поступак, ЈН 7/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Одлука о закључењу оквирног споразума

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка добара - куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу, ЈН 6/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Техничке спецификације набавне опреме

Величина: 2.18 MB
Преузимање

Техничке спецификације пројектоване опреме

Величина: 5 MB
Преузимање

Образац структуре цене

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Mazda, ЈН 5/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга сервисирања службених аутомобила марке Škoda и Audi, ЈН 4/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Одлука о закључењу оквирног споразума

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга праћења и анализе медијских објава, ЈН 3/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга прања службених аутомобила, ЈН 2/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка услуге путничког здравственог осигурања, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка ауто гума за службене аутомобиле, ЈН 1/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину

Годишњи план јавних набавки за 2017. годину

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки 1

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Измене годишњег плана јавних набавки 2

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки 3

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки 4

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки 5

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки 6

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки 7

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка услуге каско осигурања возила, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 6/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка услуге обавезног осигурања возила, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 4/2016

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Централизована јавна набавка услуге мобилне телефоније, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2016

Централизована јавна набавка услуге мобилне телефоније, на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа, ЦЈН 3/2016.

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 41/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, ЈН 40/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања Портала судова, ЈН 39/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.59 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.59 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 38/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву, ЈН 37/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Предмер и предрачун - образац структуре цене

Величина: 2.87 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга успостављања и унапређења хардверске инфраструктуре у судовима опште надлежности, ЈН 36/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.85 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.59 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.85 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Jавна набавка добара - унапређење рада привредних судова, ЈН 35/2016

Конкурсна документација

Величина: 1.11 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.11 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања службених аутомобила марке Mazda, ЈН 34/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга развоја информационог система за надзор правосудних професија, ЈН 33/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања интернет презентација, ЈН 32/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања Контакт центра, ЈН 31/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у судовима (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде), ЈН 30/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга успостављања електронских регистара, евиденција и шифарника, ЈН 29/2016

Конкурсна документација

Величина: 1.21 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом оговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга израде централне платформе за развој интернет страница правосудних органа, ЈН 28/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.7 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга успостављања инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing), ЈН 27/2016

Конкурсна документација

Величина: 3.89 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања комуникационе мреже судова, ЈН 26/2016

Конкурсна документација

Величина: 1.46 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.46 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у судовима, ЈН 25/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.73 MB
Преузимање

Измене конкурсне документација

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања АВП пословног софтвера, ЈН 24/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.93 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.91 MB
Преузимање

Обавештење о закљученoм уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања ЛУРИС апликације, ЈН 23/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.72 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.97 MB
Преузимање

Обавештење о закљученoм уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања САПС пословног софтвера, ЈН 22/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Обавештење о закљученoм уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања серверске опреме у јавним тужилаштвима, ЈН 21/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 20/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство, ЈН 19/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.59 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о оквирном споразуму

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 12.12.2016

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 01.04.2017

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 11.09.2017

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка рaдoвa рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду - Унапређење објеката правосудних органа

Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings

Палата правде - међународни позив

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Palace of Justice TENDERINV upgrading of judiciary buildings_en

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Јавна набавка рaдoвa рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa Палата правде у ул. Савскa 17а у Бeoгрaду - Унапређење објеката правосудних органа Procurement of the Works on the Reconstruction and Adaptation of Palace of Justice Building in 17a Savska street, Belgrade – Upgrading of Judiciary Buildings

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ, ЈН 18/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.39 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.42 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка стручног надзора над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 17/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, ЈН 16/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.75 MB
Преузимање

Образац 5.3. Предмер и предрачун

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Шема столарије - суд модел

Величина: 1.38 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и објашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења - исправка

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Шема столарије - пулт

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Шема столарије - фасадни панели

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Катастарски план водова

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Шема браварије - спољашње уређење

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњење

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Услови ЕПС дистрибуција

Величина: 3 MB
Преузимање

Услови ЈКП ВИК

Величина: 0.89 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Изглед табле

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашењења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Образац - предмер и предрачун

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Образац 5.3. - предмер и предрачун

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о измени уговора

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
-таблице за означавање-
Редни број 15/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Образац структуре цена

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање САПО пословног софтвера, ЈН 14/2016

Конкурсна документација

Величина: 1.87 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - редован сервис службених аутомобила марке Mazda, ЈН 13/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - сервисирање и одржавање службених возила, ЈН 12/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.7 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у отвореном поступку - таблице за означавање 11/2016

Позив за подношење понуда

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Образац структуре цена

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Техничка спецификација

Величина: 18.13 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем фасадерских и других радова на згради КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 10/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - фасадерски и други радови на згради КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 9/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.84 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измена позива за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.84 MB
Преузимање

6.1. настрешница изнад улазних врата

Величина: 0.13 MB
Преузимање

6.2. ограда на парапету

Величина: 0.07 MB
Преузимање

6.3. ограда у низу на терасама

Величина: 0.07 MB
Преузимање

6.4. ограда

Величина: 0.03 MB
Преузимање

6.5. Типски детаљ ограде

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.85 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - технички преглед зграда правосудних органа, ЈН 8/201

Конкурсна документација

Величина: 0.72 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.72 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о закључењу оквирног споразума

Величина: 1.14 MB
Преузимање

Обавештење о закљученим оквирним споразумима

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - читачи бар кодова, ЈН 7/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.48 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.48 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 6/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - праћење и анализа медијских објава, ЈН 5/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - изградња зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, ЈН 4/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Образац 6.3. предмер и предрачун

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Технички опис

Величина: 2.08 MB
Преузимање

Технички услови

Величина: 1.82 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Пречишћен текст техничког описа

Величина: 2.23 MB
Преузимање

Пречишћен образац 6.3. предмер и предрачун

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Допуњен образац 6.3 предмер и предрачун

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о измени уговора

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање СИПРЕС система, ЈН 3/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.97 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Претходно обавештење о намери спровођења отворених поступака јавних набавки добара, услуга и радова у 2016. години

Претходно обавештење

Величина: 0.72 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - осигурање запослених и службених аутомобила, ЈН 2/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документације - пречишћен текст

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Обавештење о закљученим уговорима

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - непредвиђени радови на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, ЈН 1/2016

Конкурсна документација

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Предмер и предрачун - образац 6.3.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки број: 1

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки број: 2

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки број: 3

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки број: 4

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки број: 5

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Измена годишњег плана јавних набавки број: 6

Величина: 0.12 MB
Преузимање

’Јавна набавка намештаја и рачунарске опреме из кредита ЕИБ ЈН – Унапређење објеката правосудних органа

Међународни позив за достављање понуда

Величина: 0.32 MB
Преузимање

International invitation for tenders

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.75 MB
Преузимање

BIDDING DOCUMENTS

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Razjasnjenja_Clarifications_No 1_25_01_16

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 2_18_02_16

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Исправка_Corrigendum No 1_19_02_2016

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - редован сервис службених аутомобила марке Mazda, ЈН 48/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - одржавање Портала судова са пратећим сервисима, ЈН 47/2015

Позив за допуну понуда

Величина: 0.37 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - техничка контрола техничке документације за реконструкцију и санацију зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду, ЈН 46/2015

Конкурсна докуменатација

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке документације за реконструкцију и санацију зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду, ЈН 45/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - израда процедура рада, техничких упутстава и анализа рада система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности, ЈН 44/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - рушење зграде у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 11 у Ужицу, ЈН 43/2015

Конкурсна документација

Величина: 1.14 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.14 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности – техничка контрола техничке документације за изградњу зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, редни број 42/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обевештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у отвореном поступку – рачунарска опрема за правосудне органе, редни број 41/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.39 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у отвореном поступку – развој центара за смештај података, редни број 40/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.8 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.8 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.8 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.81 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Допуна конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.8 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.81 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.42 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање Портала судова са пратећим сервисима, редни број 39/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Одлука о обустави поступка

Величина: 0.75 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени радови на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 38/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Образац - предмер и предрачун

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Образац - предмер и предрачун

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање серверске опреме у судовима, редни број 37/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – израда техничке документације за изградњу зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, редни број 36/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.63 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Додатне информације о објашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка намештаја и рачунарске опреме из кредита ЕИБ
ЈН – Унапређење објеката правосудних органа

GENERAL PROCUREMENT NOTICE_MoJ_Goods

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Јавни позив Катанићева намештај - ср

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Procurement_notice_Kataniceva_furniture En

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Тендер Катанићева намештај - српски - коначно

Величина: 1.14 MB
Преузимање

Tender_Kataniceva_Furniture_EN_final

Величина: 0.75 MB
Преузимање

Шеме производног намештаја

Величина: 27.39 MB
Преузимање

Спецификација намештаја

Величина: 2.85 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 1_16_10_15

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 2_23_10_15

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Разјашњена_Clarifications_No 3_30_10_15

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 4_05_11_15

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 5_17_11_15

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Исправка тендерске документације_Corrigendum No 1_25_11_2015

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 6_26_11_15

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Разјашњења_Clarifications_No 7_02_12_15

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање САПС пословног софтвера, редни број 35/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање ЛУРИС пословног софтвера, редни број 34/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање и даље унапређење интернет презентација, редни број 33/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – одржавање АВП пословног софтвера, редни број 32/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.85 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Образац структуре понуђене цене

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 31/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.36 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – успостављање и одржавање комуникационе мреже судова, редни број 30/2015

Конкурсна документација

Величина: 1.49 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.49 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене и допуне конкурсне документације

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.5 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 1.5 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – стручни надзор над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 29/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку – изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој, редни број 28/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.7 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.79 MB
Преузимање

Образац - предмер и предрачун

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Образац - предмер и предрачун

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.7 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима, редни број 27/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе правосудних органа, редни број 26/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измена позива за подношење понуда

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења - измена одговора 17

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Извод из Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – одржавање АВП пословног софтвера, редни број 25/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.99 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 24/2015.

Конкурсна документација

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - одржавање рачуноводственог софтвера NextBIZ, редни број 23/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору (наручилац је Више јавно тужилаштво у Сомбору)

Конкурсна документација

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и адаптација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору (наручилац је Више јавно тужилаштво у Сомбору)

Конкурсна документација

Величина: 0.7 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Образац структуре цене - предмер и предрачун

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у отвореном поступку - куповина намештаја и опремање ентеријера зграде Прекршајног суда у Београду у ул. Устаничка бр. 14, редни број 22/2015.

Образац структуре цене

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Шема 1

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Шема 2

Величина: 0.01 MB
Преузимање

Шема 3

Величина: 0.01 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Позив на подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Образац структуре цене - измена

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - успостављање комуникационе мреже судова на локацији Извршног одељења Првог основног суда у Београду, редни број 20/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.48 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање серверске опреме у јавним тужилаштвима, редни број 21/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - израда техничке спецификације за развој центара за смештај података, редни број 19/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 1.39 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и адаптацији зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 18/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.89 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.62 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и адаптација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 17/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.99 MB
Преузимање

Образац - предмер и предрачун

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 2

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 3

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 4

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 5

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 6

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 7

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 25.05/1

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 25.05/2

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измена конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 25.05./3

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 25.05./4

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 26.05.

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 26.05/2

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.69 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Предмер и предрачун

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Предмер и предрачун

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Табеле са доказницама и цртежима основа

Величина: 4.05 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.69 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Образац 6.3 - предмер и предрачун

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Dодатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Образац 6.3 - предмер и предрачун

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштити права

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - техничка контрола Главног пројекта изградње зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, редни број 16/2015.

Конкурсна документација

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.91 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - пројектантски надзор над извођењем радова на згради у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни број 15/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.89 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 1.61 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 1.16 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у поступку мале вредности - одржавање и сервисирање службених аутомобила, редни број 14/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.95 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање САПО пословног софтвера, редни број 13/2015

Конкурсна документација

Величина: 1.56 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.92 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 12/2015

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - стручни надзор над извођењем радова на санацији и реконструкцији зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 12/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.99 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у поступку мале вредности - куповина ауто гума, редни број 11/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 0.96 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Уговор о прoдaји рачунарског материјала (тонера) - централизована јавна набавка

Обавештење о закљученом уговору хп оригинални - алти

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору хп оригинални - голум

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору хп оригинални - аиго

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговоу лексмарк оригинални - информатика

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и даљи развој Контакт центра, редни број 10/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.95 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - одржавање и даље унапређење интернет презентација, редни број 9/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.91 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - закуп пословног простора, редни број 8/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.89 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 1.51 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 1.2 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке спецификације за развој пословног информационог система министарства, редни број 7/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.92 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.36 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке документације за изградњу зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, редни број 6/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.9 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конкурсна документација-пречишћен текст

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Измена конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 24.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измена конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конкурсна документација-пречишћен текст

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 25.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 06.04.2015.

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 07.04.2015.

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 08.04.2015.

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 08.04.2015/2

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 09.04.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст 15.04.2015.

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке спецификације за развој центара за смештај података, редни број 5/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.8 MB
Преузимање

Измена конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конкурсна документација-пречишћен текст

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка радова у отвореном поступку - санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, редни број 4/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.35 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.82 MB
Преузимање

Предрачун

Величина: 0.65 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Шеме браварије и столарије

Величина: 4.74 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 18.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 18.03.2015. - други део

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конкурсна документација-пречишћен текст

Величина: 0.35 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 20.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 23.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 24.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 26.03.2015. - 1

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 26.03.2015. - 2

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 27.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Шеме преграде

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 30.03.2015/1

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 30.03.2015/2

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Предмер и предрачун - образац

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 31.03.2015/3

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 31.03.2015/4

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 31.03.2015/5

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Шема мобилне преграде

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 31.03.2015/6

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 31.03.2015/7

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 31.03.2015/8

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Шема степеништа

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 01.03.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Исправљен предмер

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 02.03.2015.

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 03.04.2015.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - израда техничке спецификације за развој основних регистара података, редни број 3/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.86 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конкурсна документација-пречишћен текст

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна Набавка добара мале вредности - дневна, недељна и месечна штампа, редни број 2/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 1.71 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга мале вредности - праћење и анализа медијских објава, редни број 1/2015

Конкурсна документација

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Уговор о пружању услуге мобилне телефоније - централизована јавна набавка

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Претходна обавештења о Јавним набавкама у 2015. години

Претходно обавештење о намери спровођења отворених поступака јавних набавки добара у 2015. години

Величина: 1.25 MB
Преузимање

Претходно обавештење о намери спровођења отворених поступака јавних набавки радова у 2015. години

Величина: 1.21 MB
Преузимање

Јавна набавка радова из кредита ЕИБ

ЈН – Унапређење објеката правосудних органа 

Претходно обавештење

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Међународни позив за подношење понуда

Величина: 0.34 MB
Преузимање

International invitation for tenders

Величина: 0.31 MB
Преузимање

Јавна набавка 26/2014 Министарства правде

ЈН 26/2014 - Јавна набавка добара мале вредности - Новогодишњи и божићни поклони путем новчаних честитки

Конкурсна документација

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 1.61 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 25/2014 Министарства правде

ЈН 25/2014 - Јавна набавка услуга - Одржавање софтвера САПС 

Конкурсна документација

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 1.57 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 24/2014 Министарства правде

ЈН 24/2014 - Јавна набавка услуге закупа пословног простора за потребе Прекршајног суда у Рашкој

Конкурсна документација

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.94 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 2.91 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 1.97 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 23/2014 Министарства правде

ЈН 23/2014 - Јавна набавка добара мале вредности - куповина рачунарске опреме

Конкурсна документација

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.85 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене и допуне конкурсне документације

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Јавна набавка 19/2014 Министарства правде

Јавна набавка 19/2014 - Одржавање серверске опреме

Конкурсна документација

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 20/2014 Министарства правде

ЈН 20/2014 - Јавна набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера NexTBIZ

Конкурсна документација

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Мишљење Управе за јавне набавке

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 1.36 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 22/2014 Министарства правде

ЈН 22/2014 - Јавна набавка услуга одржавања Портала судова са пратећим сервисима

Конкурсна документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 18/2014 Министарства правде

JH 18/2014 - Јавнa набавкa услуга посредовањa при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство 

Конкурсна документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.3 MB
Преузимање

Питања и одговори 13.08.2014.

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 13.02.2015

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 01.06.2015

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама 12.10.2015

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим нарудџбеницама 10.02.2016

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Квартално обавештење о издатим наруџбеницама

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Јавна набавка 21/2014 Министарства правде

ЈН 21/2014 Јавна набавка услуга одржавања софтвера САПС

Конкурсна документација

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене и допуне конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 17/2014 Министарства правде

ЈН 17/2014 - Успостављање и одржавање комуникационе мреже судова

Позив за подношење понуда

Величина: 1.54 MB
Преузимање

Претходно обавештење

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења - Серијски бројеви мрежне опреме

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења – Локације комуникационе мреже

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 16/2014 Министарства правде

JN 16/2014 - Јавна набавка услуга у отвореном поступку - Техничка контрола Главног
пројекта адаптације и санације објекта у улици Устаничка број 14. у Београду.

Позив за подношење понуда

Величина: 1.5 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.57 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 15/2014 Министарства правде

JN 15/2014 - Јавна набавка услуга техничког прегледа објекта Првог основног суда у Београду (Бивши Аероинжењеринг).

Позив за подношење понуда

Величина: 1.57 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 14/2014 Министарства правде

Јавна набавка услуга у отвореном поступку - имплементација и одржавање АВП софтвера у новооснованим судовима и одржавање АВП софтвера у постојећим судовима, редни број 14/2014

Позив за подношење понуде

Величина: 1.26 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене и допуне конкурсне документације

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученим уговорима

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 13/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 13/2014 - Куповина намештаја и опремање ентеријера зграде Првог основног суда (Аероинжињеринг)

Позив за подношење понуде

Величина: 1.26 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.38 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст

Величина: 0.38 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.66 MB
Преузимање

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 12/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 12/2014 - Израда пројекта за Устаничку 14

Позив за подношење понуде

Величина: 1.49 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Додатне ифнормације и појашњења

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 11/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 11/2014 - Одржавање и ажурирање апликације за Посебан бирачки списак националних мањина.

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.89 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 1.63 MB
Преузимање

Јавна набавка 10/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 10/2014 - Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резевацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство.

Позив за подношење понуде

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Обавештење

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Јавна набавка 9/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 9/2014 - Одржавање ДМС система Spider.NET.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Подаци о одлуци о додели уговора

Величина: 1.46 MB
Преузимање

Јавна набавка 8/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 8/2014 - Усмено и писмено превођење, редактура и лектура прописа и других докумената на српски језик и са српског језика.

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.55 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење - Предат захтев за заштиту права (Нинамедија клипинг)

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Републичка комисија за заштиту права: Обавештење

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 7/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 7/2014 - Техничка контрола главног пројекта реконсрукције и адаптације објекта Палата правде у ул. Савска бр. 17а у Београду.

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.89 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 6/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 6/2014 - Осигурање запослених

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 5/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 5/2014 - Прање службених аутомобила

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 4/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 4/2014 - Куповина дневних и недељних новина

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 3/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 3/2014 - Сервисирање и одржавање службених аутомобила

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка 2/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 2/2014 - Техничка контрола Главног пројекта реконструкције објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду.

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Јавна набавка 1/2014 Министарства правде и државне управе

ЈН 1/2014 - Аналитички електронски видео и прес клипинг.

Позив за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 22/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 22/2013 - Техничка контрола главног пројекта реконструкције објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду.

Позив за подношење понудe

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Јавна набавка 21/2013 Министарства правде и државне управе

Куповина добара – канцеларијски материјал, редни број 21/2013.

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Позив за подношење понуде

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 404-02-41/2013-12/5

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 404-02-41/2013-12/6

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 404-02-41/2013-12/7

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Решење о захтеву за заштиту права

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Јавна набавка 20/2013 Министарства правде и државне управе

Набавка новогодишњих и божићних поклона путем новчаних честитки, за децу запослених старости до 15 година живота, редни број 20/2013.

Позив за подношење понудe

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Обавештење о закљученим уговорима

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 19/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 19/2013 – Израда техничке документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр 15 у Београду.

Позив за подношење пријаве

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења (14.11.2013.)

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 21.11.2013.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 21.11.2013-2

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Списак архивске техничке документације објекта ВТИ

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Јавна набавка 18/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 18/2013 – Куповина рачунарске опреме (два преносива рачунара) – отворени поступак

Позив за подношење понудe

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Позив за подношење понудe

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 17/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 17/2013 - Услуге успостављања и одржавања комуникационе мреже
судова

Конкурсна документација

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Локације комуникационе мреже са приступним брзинама

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 1.8.2013.

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст 02.08.2013.

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 02.08.2013.

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Измена - Табела 2 - Образац структуре понуђене цене 02.08.2013.

Величина: 0.38 MB
Преузимање

Измена - Табела Б - Локације комуникационе мреже са приступним брзинама 02.08.2013.

Величина: 0.37 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације 02.08.2013.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Конкурсна документација - пречишћен текст 05.08.2013.

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 05.08.2013.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене и допуне конкурсне документације 05.08.2013.

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 09.08.2013. I

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 09.08.2013. II

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 12.08.2013. I

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 12.08.2013. II

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 12.08.2013. III

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Серијски бројеви мрежне опреме из Табеле А 12.08.2013. IV

Величина: 0.01 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 12.08.2013. IV

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 14.08.2013.

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Обавештење о поништењу поступка

Величина: 0.38 MB
Преузимање

Решење Републичке комисије

Величина: 0.6 MB
Преузимање

Јавна набавка 16/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 16/2013 - Одрживи развој са услугама одржавања пословног софтвера за управљање предметима и садржајима у судовима (САПС) - отворени поступак

Позив за подношење понудe

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења - 01.08.2013.

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења - 07.08.2013.

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 15/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 15/2013 - Услуге консолидације функционалности јединственог бирачког списка – отворени поступак

Позив за подношење понудe

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 1.23 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 25. јун 2013.

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења 12. јул 2013.

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавна набавка 14/2013 Министарства правде и државне управе

ЈН 14/2013 - Услуге посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања у иностранство - отворени поступа

Позив за подношење понудe

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Обавештење о продужењу рока

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Измене конкурсне документације

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.11 MB
Преузимање