Корисници услуге: Сви грађани

Надлежна служба:  Секретаријат Министарства правде

Начин подношења захтева: Образац захтева

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за одговор: 15 дана

Законски оквир:  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја