Контакт

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

ПИБ: 108510096

Матични број: 17855204

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа 

Послови Министарства правде обављају се и у просторијима у Београду у Палати Србија, Михајла Пупина број 2. Број телефона: 011 / 7 - 858 - 000

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs
СМС поруке: 065 / 9 - 858 - 000
Скајп: pravdars

 

Прес служба

Ел. пошта: press@mpravde.gov.rs
Телефон: 011/3620 497

Управa за извршење кривичних санкција

Телефон: 011/363-1026
Телефон: 011/3616-550