Министарство правде Републике Србије

Регистри

У послове које Министарство правде обавља спада и вођење регистра цркава и верских заједница, евиденције извршних дужника, регистар судских вештака, регистар правних лица која обављају послове вештачења, именик извршитеља, као и именик ортачких друштава извршитеља.

Такође, у овој рубрици можете пронаћи и списак јавнобележничких канцеларија са адресама.