Нови број рачуна Министарства правде
Актуелно > Обавештења 23.12.2016.

Нови број рачуна Министарства правде

Обавештавају се кандидати који полажу правосудни испит, јавнобележнички испит и јавноизвршитељски испит да ће уплате које су извршене до краја 2016. године на рачун  број 840-1562845-88 бити прихваћене, с тим да ће се од 1. јануара 2017. године све уплате вршити искључиво на нови рачун 840-30985845-21 Министраство правде - Приходи министарства  правде.