Обавештење грађанима са прегледом надлежног органа за оверу исправа и потписа
Актуелно > Обавештења 01.03.2017.

Обавештење грађанима са прегледом надлежног органа за оверу исправа и потписа

Одредбом члана 29. ст. 2. и 3. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС", бр. 93/14 и 22/15) прописано је да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа до 1. марта 2017. године, те да ће изузетно од наведеног, у градовима и општинама за које нису именовани јавни бележници потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, у складу са чланом 13. ст. 4. и 5. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), односно општинске управе као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

            Са наведеног, објављујемо табелу у којој су наведене општине односно градови за које до данас нису именовани јавни бележници са подацима о основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама или општинским управама које настављају да врше оверу исправа и потписа. Таквих је за сада 77. Такође, ради потпунијег приказа у табели наведени су и они градови односно општине у којима су именовани јавни бележници, а Министарство правде ће јавност благовремено обавештавати о сваком новом именовању јавног бележника.

Табела

Величина: 0.03 MB
Преузимање