ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 25. МАРТА 2021. ГОДИНЕ У 15 ЧАСОВА,  ДА ЋЕ СЕ ИСПИТ ОДРЖАТИ У СВЕЧАНОЈ САЛИ НА ДРУГОМ СПРАТУ ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ( КРИЛО „А“ ЗГРАДЕ).

Молимо кандидате који полажу испит пред Првом испитном комисијом да пола сата пре заказаног термина одржавања испита уђу на „А“ улаз зграде Министарства правде ( тј. улаз лево од централног улаза).

 

 ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 30. МАРТА 2021. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА , ДА ЋЕ СЕ ИСПИТ ОДРЖАТИ У КОНФЕРЕНЦИЈСКОЈ САЛИ НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ .

Молимо кандидате који полажу испит пред Другом испитном комисијом да пола сата пре заказаног термина одржавања испита уђу на централни улаз зграде Министарства правде.