Кандидати који су положили правосудни испит у септембарском испитном року 2022. године, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 20.10.2022. године, као и  у петак, 21.10.2022. године у 12 часова.