Кандидати који су положили правосудни испит у октобарском испитном року 2022. године, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 9.11.2022. године и  10.11.2022. године у 12 часова.