Обавештавају се канидати који су поднели пријаву за полагање јавнобележничког испита у мајском испитном року, да је дошло до промене сатнице одржавања писменог дела испита, те ће се, у складу са тим, писмени део јавнобележничког  испита одржати 16.05.2023. године у великој сали на шестом спрату у 15 часова.