Обавештавају се кандидати који су поднели пријаву за полагање испита за јавног извршитеља, поводом огласа објављеног на сајту Министарства правде 13.04.2023. године, да је дошло до промене датума одржавања писменог дела испита, те ће се у складу са тим, писмени део испита за јавног извршитеља одржати дана 22. маја 2023. године, у великој сали Министарства правде, шести спрат, ул. Немањина 22-26, Београд, са почетком у 11. часова.