Министарство правде обавештава кандидате, који су поднели пријаве на јавни конкурс за попуњавање места јавних извршитеља који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 34/23 од 28.04.2023. године и Службеном гласнику РС“, број 44/23 од 31.05.2023. године, да ће се разговори са кандидатима одржати дана 24.07.2023. године од 10 часова и 25.07.2023. године од 10 часова, у просторијама Министарства правде, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, према следећем списку:

 

Списак кандидата којима је разговор заказан дана 24.07.2023. године у 10 часова:

 

 1. Анђелић Лариса
 2. Боричић Урош
 3. Бошковић Анета
 4. Буха Весна
 5. Вујаклија Александар
 6. Димитријевић Милица
 7. Драгић Александар
 8. Ђогић Милица
 9. Јанковић Љиљана
 10. Јованов Сандра
 11. Ковачевић Александар
 12. Крејовић Рајко
 13. Мијачић Ивана
 14. Миладиновић Данијела
 15. Остојић Перица
 16. Ружичић Жељко
 17. Савановић Драган
 18. Симић Ивана
 19. Сударевић Марко
 20. Тодоровић Милош
 21. Ћук Владислав
 22. Чугуровић Ивана
 23. Шапоња Борис
 24. Шкорић Чедомић

 

Списак кандидата којима је разговор заказан дана 25.07.2023. године у 10 часова:

 

 1. Вујичић Милица
 2. Гугл Александар
 3. Ђурић Милош
 4. Живанов Кристина
 5. Јовановић Милена
 6. Килибарда Анто
 7. Килибарда Немања
 8. Лојаничић Милан
 9. Милановић Милан
 10. Милосављевић Марија
 11. Мирић Иван
 12. Митић Маја
 13. Несторовић Ђорђе
 14. Николић Мирајана
 15. Пецић Марина
 16. Станисављевић Александра
 17. Томашевић Стеванка
 18. Томовић Ана
 19. Фолић Славица
 20. Цветковић Марија
 21. Шоњић Снежана