На основу члана 472. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16- аутентично тумачење, 113/17 - аутентично тумачење, 54/19, 9/20 – аутентично тумачење и 10/23) и члана 8. Правилника о испиту за јавног извршитеља („Службени гласник РС“, бр. 58/16), Министарство правде објављује оглас за пријављивање кандидата за полагање испита. 

Можете преузети текст огласа, образац пријаве и изјаву сагласности.